Geen extra agenten om avondklok in Zeeland te handhaven

Voorlopig worden er in Zeeland geen extra agenten ingezet om de avondklok te handhaven, dat gebeurt vanuit de huidige sterkte. Dat zegt Joost Manusama, chef voor het politiedistrict Zeeland, die daarom een beroep doet op de verantwoordelijkheid van de Zeeuwse burger. "Als we ons er met z'n allen aan houden, is de druk bij politie - en andere hulpverleners - minder groot."

De avondklok gaat zaterdag 23 januari om 21.00 uur in. Tot 10 februari mag je tussen 21.00 en 4.30 uur niet op straat zijn. (foto: ANP)

Manusama had nooit kunnen voorzien dat hij als politiedistrictschef ooit een avondklok zou moeten handhaven. "Het is natuurlijk een heel fors middel wat het kabinet inzet, ik had nooit kunnen bevroeden dat dit zou komen. Heel jammer dat het nu noodzakelijk is, maar we willen er met elkaar voor zorgen dat we corona zo snel mogelijk onder controle krijgen."

Omdat er vooralsnog geen extra agenten bijkomen om de avondklok te handhaven, zullen sommige taken verschoven moeten worden. Manusama: "We proberen dat zo veel mogelijk te voorkomen. "Zeker de wijkzorg en opsporingszaken blijven heel belangrijk."

Zeeuws politiedistrictchef Joost Manusama blikt terug op het afgelopen jaar en vooruit naar de avondklok:

Manusama over de avondklok in Zeeland

De politie heeft een druk jaar gehad, zegt Manusama. Dat blijkt ook uit de cijfers, het aantal geregistreerde misdrijven in Zeeland is vorig jaar met 7 procent gestegen ten opzichte van 2019. "Dat heeft zeker zijn weerslag op de roosters en de druk die mensen voelen binnen het bedrijf."

Vertrouwen in de Zeeuwen

De politiedistrictschef verwacht dat Zeeuwen zich goed zullen houden aan de avondklok. "In het algemeen houden Zeeuwen zich goed aan de regels", zegt hij, onder andere terugblikkend op de nieuwjaarsnacht. "Ik heb er vertrouwen in dat het grootste deel van de Zeeuwen dat ook tijdens de avondklok zal doen."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Zeeland politie avondklok
Deel dit artikel:

Reageren