Boeren zitten niet te wachten op wisselpolders: 'Een onzalig plan'

Het plan van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee om met wisselpolders de kust te beschermen, is niet in goede aarde gevallen bij de Zeeuwse boeren. Allereerst omdat de dijken volgens hen momenteel hartstikke veilig zijn. "Het idee probeert een probleem op te lossen dat er in feite niet is", zegt Joris Baecke, voorzitter van boerenbelangenvereniging ZLTO Zeeland.

Koegorspolder bij Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De plannen om een buitendijk door te steken en eb en vloed vrij spel te geven maken een wel bestaand probleem zelfs groter, denkt Baecke: "We hebben in Nederland echt een tekort aan ruimte. We groeien uit ons jasje." Volgens de boerenvoorman knellen de belangen van de boeren, natuur, recreatie en woningbouw nu al.

Baecke denkt dan ook dat er niet gekeken moet worden naar vormen van ontpoldering, maar juist naar een andere oplossing: nieuw land inpolderen, maar dan wel buitendijks. "Dan kunnen we testen of het idee dat de onderzoekers via modellen hebben proberen te simuleren klopt. En als het klopt, hartstikke mooi. Want dan hebben we nieuw gebied dat we juist weer kunnen gebruiken", aldus Baecke.

Je krijgt juist verzilting doordat je zout water toelaat in de polders."
Joris Baecke, voorzitter ZLTO Zeeland

Het argument dat wisselpolders verzilting tegen kunnen gaan, gaat er ook niet in bij de boer uit Nieuw Namen: "Je krijgt juist verzilting doordat je zout water toelaat in de polders." Baecke denkt dat de wisselpolders verzilting pas tegen kunnen houden als het land helemaal is opgeslibt. Dat gebeurt volgens de wetenschappers met drie tot vijf centimeter per jaar. "Dus ook wat dat betreft een onzalig plan", vindt Baecke.

De onderzoekers denken dat Zeeuwen niet gelijk afwijzend zullen staan tegen deze vorm van ontpolderen omdat de wisselpolders ook voor een economische impuls zorgen. "Er kan heel veel waarde uit worden gehaald, via bijvoorbeeld mosselteelt of de teelt van zeekraal. En via natuur, wat goed is voor toerisme", schrijven de onderzoekers in hun rapport.

Buitendijks

Die economische voordelen ziet de voorzitter van ZLTO Zeeland ook wel. Maar die voordelen komen ook terug door buitendijks juist land in te polderen. "Alleen een belangrijk pluspunt: je hoeft er niet een goede polder voor onder water te zetten", voegt Baecke daaraan toe,

Het steekt Baecke dat de boeren niet om input is gevraagd door de opstellers van de plannen. Hij heeft dan ook een behoorlijke stapel huiswerk voor de onderzoekers. Maar hij wil bovenal betrokken worden bij het opstellen van nieuwe plannen: "Daar zouden ze in eerste instantie eens mee kunnen beginnen."

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren