Stadsdichters zijn de oren en ogen van de stad

Ze bezingen vooral de schoonheid van hun stad, maar kijken soms ook met een kritisch oog naar wat er gebeurt. De stadsdichters van Hulst, Aardenburg en Middelburg hebben een totaal verschillende stijl, wat hen bindt is de liefde voor hun stad. Vandaag in januari is het landelijke gedichtendag en start de poëzieweek in Nederland en Vlaanderen. Het thema dit jaar is Samen.

Hulst

Stadsdichter Willem de Geus woont aan de voet van de basiliek in Hulst. De Geus is tot het najaar van 2022 benoemd als stadsdichter. De gemeente kan hem vragen een vers te maken over een gebeurtenis in de stad en zelf houdt hij ogen en oren open voor wat er speelt in Hulst.

Een kritische blik is toegestaan voor een stadsdichter, maar wel met mate vertelt de Geus. Censuur vindt hij een te groot woord, maar het gemeentebestuur leest wel mee. Zijn gedichten voor de stad zijn toegankelijker dan zijn andere werk omdat hij vindt dat hij dienstbaar moet zijn aan alle bewoners van Hulst. Daarover gaat ook zijn gedicht Uw stadsdichter.

Aardenburg

Stadsdichter Rogier de Jong is de eerste stadsdichter van Aardenburg en blijft dat de komende twee jaar. Daarna gaat de wisseltrofee, een gouden baksteen en een ganzenveer naar zijn opvolger. De Jong ziet zichzelf een ambassadeur voor de stad en wil vooral de schoonheid van Aardenburg in zijn poëzie laten klinken.

Hij vindt de oudste stad van Zeeland een bron van inspiratie voor zijn gedichten voor de stad. Zo schreef hij een gedicht over geweld tegen vrouwen. Toen de Kaaipoort in Aardenburg oranje kleurde in het kader van Orange the World schreef hij het gedicht Veilig

Raymond van de Ven werd in jan 2020 Stadsdichter van Middelburg voor één jaar, maar blijft nog een jaar aan als stadsdichter van Middelburg. Hij vindt dat hij vorig jaar te weinig gedichten heeft geleverd en wil dat in 2021 goed maken.

Humor is belangrijk

De gedichten van Raymond van de Ven gaan vaak niet specifiek over Middelburg maar over Zeeland in het algemeen. Hij krijgt als stadsdichter nogal eens commentaar op zijn werk omdat het te veel light-verse zouden zijn, anderen vinden zijn gedichten vooral ironisch en grappig. Humor is belangrijk in zijn werk, hij wil met zijn gedichten minstens een glimlach op de gezichten van de Middelburgers zien. Het gedicht Walcherse weelde gaat over zijn liefde voor het Zeeuwse land.

Reageren