'Polders tijdelijk onder water zetten zorgt voor betere bescherming tegen stijgende zeespiegel'

Het plan deed heel wat wenkbrauwen fronzen: polders een tijd onder water te zetten om droge voeten te houden. De polders fungeren dan als wisselpolder. Dat zou de kustbescherming duurzamer, natuurlijker en goedkoper maken. Het is een plan dat in Zeeland gevoelig ligt. Onderzoeker Tjeerd Bouma gaf in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer uitleg over het plan en Philipp Keller van Waterschap Scheldestromen reageerde erop.

Dijk langs de Westerschelde bij Waarde (foto: Marc van Haag)

Bouma zegt dat hij zich ervan bewust is dat als er over het onder water zetten van polders gevoelig ligt in Zeeland. Maar hij benadrukt: "We willen ze niet opgeven, maar ophogen." Maar om zo'n polder op te hogen, moet die volgens Bouma wel zo'n dertig jaar in verbinding staan met het water, de Westerschelde bijvoorbeeld. "Door het aanvoeren van slik en modder door de Schelde komen er dubbele dijken, dus heb je dubbele veiligheid."

Rapport is een aanzet

Of er dubbele dijken komen in Zeeland is nog maar de vraag, want het rapport van de onderzoekers is volgens Bouma nog maar een aanzet. Mocht er wel besloten worden dubbele dijken te creëren, dan is het nog een lang proces. Ook omdat boeren bijvoorbeeld economisch moeten worden gecompenseerd. Volgens Bouma is dat het wel waard. "De bodem wordt sterker en het geeft een sterke bijdrage aan de waterveiligheid."

"Alle dijken hebben nu een bepaald veiligheidsniveau en zijn superveilig. Maar als er een dijk doorbreekt bij een lage polder dan loopt het gebied al heel snel over", aldus de onderzoeker. Bij een dubbele dijk zou een dijkdoorbraak niet meteen catastrofaal zijn.

Meerdere scenario's bekijken

Philipp Keller gaat over waterkeringen en klimaatadaptatie bij het Waterschap Scheldestromen en zegt dat het rapport koud op zijn dak kwam vallen. Hij zegt dat het waterschap al volop bezig is om de Nederlandse kustlijn voor de komende tachtig jaar te beschermen, met als doel het in Zeeland veilig en bewoonbaar te houden. Hij wil er voor waken dat er niet naar slechts één rapport wordt gekeken, maar dat er rekening wordt gehouden met allerlei mogelijkheden en scenario's.

Bouman hoopt dat zijn rapport wordt meegenomen als er over de gevaren van de zeespiegelstijging wordt gesproken. Volgens hem moet zijn rapport gezien worden als een startpunt en niet als een eindpunt.

Luister de Zeeuwse Kamer terug waarin Bouma het rapport toelicht en waarop Keller reageert.

Zeeuwse Kamer plan wisselpolders

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Zeeuwse Kamer
Deel dit artikel:

Reageren