Voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen: 'Kiezers krijgen ieder een eigen rood potloodje'

Gemeenten zijn druk bezig met de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Om ervoor te zorgen dat de verkiezingen coronaproof verlopen, zijn er heel wat aanpassingen nodig. Ook in de gemeente Terneuzen zijn de voorbereidingen al in volle gang.

Niet alle stembureaus zijn geschikt om coronaproof te kunnen werken. Er moet voldoende ruimte zijn om de anderhalve meter afstand te kunnen houden en er moet goede ventilatie zijn. In tegenstelling tot andere jaren zijn er geen stembureaus in zorginstellingen om de bewoners en het personeel tegen besmetting met het coronavirus te beschermen.

"We zijn langs alle locaties gegaan met een klein team om te bekijken of een stembureau geschikt is voor deze verkiezingen", zegt Roel Schreurs, teamleider publiekszaken bij de gemeente Terneuzen. "Daarbij hebben we goed gekeken naar de ruimte, de looproutes en andere praktische zaken."

Ieder een eigen potlood

In Terneuzen houden stembureaus bij hoe druk het is. "Zo kunnen mensen thuis zien wanneer ze het beste kunnen gaan", zegt Schreurs. "We doen er alles aan om het veilig te laten verlopen. We hebben zelfs voor iedere kiezer een eigen rood potloodje besteld, 30.000 stuks in totaal. Die mogen ze mee naar huis nemen."

Herman Lelieveldt, politicoloog aan de University College Roosevelt in Middelburg, verwacht dat er van een lagere opkomst omdat mensen thuisblijven uit angst voor besmetting geen sprake zal zijn. "We gaan ook boodschappen doen, dus stemmen kan ook", zegt hij. "En er is ook echt wat om over te stemmen. De toeslagenaffaire bijvoorbeeld, en de aanpak van de coronacrisis."

Hogere opkomst

Volgens Lelieveldt kan de opkomst zelfs wat hoger uitvallen dan bij eerdere verkiezingen. "Je ziet dat er nu een strijd is begonnen om het premierschap, tussen Wopke Hoekstra en Mark Rutte. Als dat een echte tweestrijd wordt, kan dat meer mensen naar de stembus trekken. Dat effect hebben we in het verleden vaker gezien."

Gemeenten bereiden de verkiezingen voor, coronaproof. (foto: Omroep Zeeland)

In een beperkt aantal stembureaus per gemeente kunnen kiezers ook op maandag (15 maart) en dinsdag (16 maart) stemmen, om zo het aantal stemmers per dag te kunnen spreiden. De openingstijden van deze stembureaus zijn op maandag dinsdag en woensdag van 07.30 tot 21.00 uur. In Terneuzen bijvoorbeeld gaat het om zes stembureaus die alle drie de dagen open zijn.

Stemmen per post

Naast in het stemhokje kunnen 70-plussers ook per post stemmen, ze hoeven dan niet naar een stembureau te komen. Ze krijgen een stempluspas thuisgestuurd, een briefstembiljet en een retourenvelop. Ze kunnen ook - net als andere stemgerechtigden - een andere kiezer machtigen om namens hen te stemmen.

Een aantal coronamaatregelen voor de Tweede Kamerverkiezingen

  • De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.
  • Kiezers ontvangen voorafgaand aan de stemming een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten beantwoorden. Kiezers die niet alle vragen in de gezondheidscheck met 'Nee' kunnen beantwoorden, stemmen niet in persoon in het stemlokaal.
  • In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk wordt in het stemlokaal. Deze wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te reinigen.
  • In het stemlokaal worden potloden, stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood, dat ze daarna mee naar huis mogen nemen.
  • Er zijn 'kuchschermen' tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.
  • Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden.

Bekijk alle coronamaatregelen op www.kiesraad.nl

Deel dit artikel:

Reageren