Nog te weinig duidelijk over milieugevolgen Waterpark Veerse Meer

Het onderzoek naar de gevolgen voor natuur en landschap van Waterpark Veerse Meer is nog niet compleet. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor vogels, wat de effecten op het landschap zijn en hoeveel stikstofneerslag er in de natuur valt. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Middelburg.

Zo zou het nieuwe park er vanuit de lucht uit gaan zien (foto: Driestar)

De gemeente had de commissie gevraagd om de inhoud van het rapport te beoordelen. Driestar BV wil recreatiepark Veerse Meer uitbreiden. In het gebied dat aan het Veerse Meer en natuurgebied De Piet grenst, zouden 887 recreatiewoningen en appartementen komen. De gemeente Middelburg wil pas een besluit nemen als de milieugevolgen bekend zijn.

Landschappelijke gevolgen

Er zijn vier landschapsontwerpen gemaakt en met elkaar vergeleken. Wat ontbreekt is een beschrijving van de landschappelijke gevolgen van het plan vergeleken met de huidige situatie. Dan gaat het bijvoorbeeld om de invloed van het park op de openheid van het landschap en op kenmerkende landschapsstructuren.

De verkeerseffecten in de bouwfase van het park zijn wel goed in beeld. Het is nog wel de vraag wat het effect is van dagjesmensen, die van de voorzieningen in het park, zoals horeca, gebruik kunnen maken.

Rapport wordt aangevuld

De gemeente Middelburg heeft aangegeven het advies van de commissie over te nemen en het milieueffectrapport aan te vullen. De commissie zal daarna het aangevulde rapport opnieuw beoordelen.

Lees ook:

Reageren