Scheuren, beschadigingen en betonrot in balkons: flatbewoners balen

Wooncorporatie Woongoed in Middelburg voert inspecties uit aan zo'n 200 balkons uit de jaren zestig van de vorige eeuw. De balkons zijn mogelijk slecht van kwaliteit, waardoor ze kunnen afbreken. Bij een steekproef bij flats in de Nassaulaan bleek dat meerdere balkons mankementen vertoonden, waarna ze voorlopig allemaal zijn gestut. Onderzocht wordt of de balkons van andere flats van Woongoed wel veilig zijn.

In oktober 2020 kregen de bewoners, deels eigenaren en deels huurders van Woongoed, een brief waarin werd meegedeeld dat de constructie van de balkons niet goed was en hersteld moest worden. Er was volgens de brief geen direct gevaar, maar er werd wel geadviseerd om de balkons niet te gebruiken totdat alle balkons ondersteund waren met stempels. Sinds november zijn alle balkons, 88 aan de voorkant en 88 aan de achterkant met ijzeren palen verstevigd.

Woongoed liet de controle uitvoeren vanwege een wettelijke zorgplicht. Nadat in 2011 een galerij van een flat in Leeuwarden instortte, werden controles verplicht voor flatgebouwen, gebouwd tussen 1945 en 1975, met zogenoemde uitkragende galerijen en balkons. Dat zijn balkons die als het ware aan het gebouw hangen, zonder verdere ondersteuning.

Alle balkons in de Nassaulaan zijn gestut (foto: Omroep Zeeland)

De flats in de Nassaulaan dateren van 1963 en hebben aan beide kanten deels uitkragende balkons. "De balkons worden aan één kant ondersteund, dus dat was ook een reden waarom we niet verplicht waren om de balkons te onderzoeken", zegt manager Reinout Schoone van Woongoed, "Toch hebben we in 2017 een theoretisch onderzoek, op basis van de tekeningen, laten doen. Daar kwamen geen signalen uit voort die verder onderzoek noodzakelijk maakten."

Onveilig

Omdat de eisen strenger werden besloot Woongoed in oktober 2020 om het bedrijf Solid Services toch praktisch onderzoek te laten doen. Met alarmerend resultaat: negen van zestien gecontroleerde balkonplaten voldeden niet aan de normen. Er waren scheuren in de aanhechting van de balkons en de muren. Ook was er schade aan het metselwerk en bleek dat bij een meerderheid van de balkonplaten de constructie niet veilig genoeg was. Daarop werden alle balkons ondersteund met stempels. Eind januari kregen de bewoners het bericht dat alle balkons later worden onderzocht.

Sommige balkons lijken los te komen van de muur (foto: Omroep Zeeland)

Desgevraagd laten de bewoners bij wie de balkons tijdens de steekproef zijn gecontroleerd weten dat ze niet op de hoogte zijn gebracht van de uitslag van hun balkon. Reinout Schoone zegt dat Woongoed iedere huurder een brief heeft gestuurd met de resultaten van de steekproef en de maatregelen die genomen zouden worden, maar dat individuele uitslagen van balkons tot onrust zouden leiden. Daar zijn de bewoners het niet mee eens. Als er zeer urgente maatregelen voor hun balkon nodig zijn, hadden ze daar toch graag persoonlijk bericht over gehad.

Gepeperde rekening

De appartementen in de Nassaulaan worden de laatste jaren ook te koop aangeboden. Woongoed heeft nog in 56 appartementen huurders, 32 zijn er in particuliere handen. Thijs Malcorps baalt als een stekker. Hij kocht vorig jaar een appartement en had er niet op gerekend dat zijn balkon niet veilig was. Nu wacht er straks waarschijnlijk een gepeperde rekening.

Een aantal balkons zijn er niet best aan toe (foto: Omroep Zeeland)

Het geld voor onderzoek en reparatie zal uit de kas van de Vereniging van Eigenaren (VvE) moeten komen. Woongoed en particuliere eigenaren storten daar een vast bedrag per maand in en bouwen zo een onderhoudsreserve op. "Maar", zegt Malcorps, "Als je straks meer dan honderd balkons op moet knappen, dan gaat dat waarschijnlijk een hoop geld kosten." Hij gaat afwachten met welk voorstel de VvE en Woongoed komen. Hij zou wellicht de wooncorporatie aansprakelijk kunnen stellen voor verborgen gebreken.

Eigenaren niet compenseren

Reinout Schoone vindt niet dat het aan Woongoed is om de eigenaren te compenseren: "We hebben naar eer en geweten gehandeld en onze zorgplicht vervuld." De komende weken zullen alle balkons worden onderzocht, daarna wordt het opknappen aanbesteed. Woongoed hoopt dat in de lente iedereen weer een veilig balkon heeft.

Meer over dit onderwerp:
middelburg betonrot flats
Deel dit artikel:

Reageren