'Geef provincies meer zeggenschap'

De Provincie Zeeland wil meer dan nu een rol spelen bij woningbouw, de klimaatopgaven en de transitie van de regionale economie. In opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart pleit Zeeland daarom voor een sterke regionale overheid.

Zeelandbrug (foto: Arjo Nieuwkoop)

Samen met de andere provincies in Nederland (Interprovinciaal Overleg, IPO), de Unie van Waterschappen (UVW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil Zeeland dat meer taken worden overgelaten aan de regio's. "Een sterke decentrale regionale overheid is de komende jaren nodig," aldus gedeputeerde Harry van der Maas.

De lagere overheden geven hiermee een boodschap af aan het nieuwe kabinet dat na maart zal worden gevormd. De provincies willen een grotere rol spelen op het gebied van wonen en leefbaarheid, regionale economie en energie en klimaat. De zogeheten 'hoofdboodschap' aan Den Haag heet Krachtig Groen Herstel van Nederland.

Meer geld

Daar hoort ook meer geld bij. In een brief waarin het provinciebestuur aan Provinciale Staten uitlegt wat de bedoeling is worden 'voldoende financiële middelen en een toereikend eigen belastinggebied voor alle decentrale overheden' als voorwaarden genoemd. Ook 'gelijkwaardigheid in interbestuurlijke verhoudingen' wordt genoemd.

Meer over dit onderwerp:
Provincie Zeeland IPO regionale overheid
Deel dit artikel:

Reageren