'Zeeland interessante plek voor eerste Nederlandse groene waterstoffabriek'

Zeeland is een interessante provincie voor de komst van de eerste groene waterstoffabriek. Dat bleek vanmiddag tijdens het Zeeuwse energiedebat, dat online werd gehouden.

De deelnemers aan het online Zeeuwse energiedebat (foto: Omroep Zeeland)

Anton van Beek, president-directeur van Dow Benelux, hield voor de aanwezige kandidaat-Kamerleden een pleidooi voor de komst van een groene elektrolyser naar Zeeland, een fabriek voor groene waterstof. "We gebruiken hier al veel waterstof en dat gaat in de toekomst alleen maar meer worden", hield hij zijn gehoor voor. "En die moet groen worden."

Bij de productie van groene waterstof wordt alleen duurzame energie gebruikt. Bijvoorbeeld bij het opsplitsen van water in waterstof en zuurstof. In Nederland is een groot aantal partijen bezig te experimenten met de elektrolysers die daarvoor gebruikt worden. Zeeland zou graag de eerste zijn met zo'n fabriek.

Wedstrijd van maken

Joris Thijssen, kandidaat Kamerlid voor de PvdA, wil er het liefst een wedstrijd van maken. "Als ik met Groningen praat, willen ze er ook een. Tata Steel en Rotterdam willen dat ook wel", zegt hij. "Laten we kijken wie het snelst is en wie de grootste neer kan zetten."

Mark Harbers, Tweede Kamerlid voor de VVD, is het daar wel mee eens. "Ik hou van dit soort competities", zegt hij. "Laat Zeeland die maar winnen maar in alle grote industriële clusters hebben ze zo'n elektrolyser nodig. Dus ook die moeten opschieten met hun plannen."

Volgens onderzoeksorganisatie TNO is vrijwel alle waterstof die op dit moment wereldwijd wordt geproduceerd 'grijze waterstof'. De productie gebeurt op dit moment via Steam Methane Reforming (SMR). Hier reageert hoge druk stoom met aardgas met als resultaat waterstof en het broeikasgas CO2.

Duurzame energie

Groene waterstof zorgt ervoor dat de grote hoeveelheden duurzame elektriciteit die geproduceerd worden op zee en op land goed ingepast kunnen worden in het energiesysteem. Alleen elektrolyse op afroep elektriciteit omzetten naar waterstof om dit vervolgens op te slaan.

Meer over dit onderwerp:
Zeeland waterstof groen
Deel dit artikel:

Reageren