Actiegroep verontrust over berichten Hedwigepolder

OOST-SOUBURG -
De verwachting is dat het kabinet vandaag praat over het eindvoorstel over de Hedwigepolder. Dat voorstel is tot stand gekomen na langdurige onderhandelingen met de Europese Commissie.

Regeerakkoord

Onderdeel van het plan zou zijn om een deel van de polder in Zeeuws-Vlaanderen alsnog onder water te zetten. In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de polder droog blijft. Bleker presenteerde vorig jaar een plan, waarin niet de Hedwige, maar andere polders bij Ritthem, onder water zouden worden gezet.

Bezwaar

Dat plan stuitte op bezwaren van Brussel. Europees commissaris Potocnik was woensdag op bezoek in Den Haag. Daar is het dossier Hedwigepolder opnieuw besproken, maar er volgde nog geen officieel besluit.
'Red onze Polders', schijrft aan de Kamer, dat alles in het werk zal worden gesteld om te voorkomen dat er wordt ontpolderd.
Een volledig overzicht van alle berichten over de ontpoldering van de Hedwige vindt u in het dossier ontpoldering.