Wegen in Hedwigepolder zijn weer open

MIDDELBURG - Een aantal wegen was al afgesloten als voorbereiding op de plannen om de polder onder water te zetten. Maar in het regeerakkoord van VVD en CDA staat dat Nederland samen met Vlaanderen op zoek gaat naar een alternatief voor het ontpolderen van de Hedwigepolder.
Ook alle andere voorbereidingen voor ontpoldering van het gebied zijn stopgezet.