Provincie: Media zijn selectief door alleen zwartgelakte documenten te laten zien

De media doen de werkelijkheid geweld aan als ze alleen zwartgelakte bladzijden laten zien van de documenten die openbaar zijn gemaakt over het testcentrum voor getijdenturbines in de Grevelingendam. Dat schrijft het provinciebestuur in antwoorden op vragen van de ChristenUnie. Volgens het provinciebestuur gaat het om ondergeschikte bijlagen en zouden de media 'framen' ofwel alleen maar laten zien wat ze goed uitkomt.
testcentrum
Bouwput testcentrum getijdenturbines © Omroep Zeeland
Omroep Zeeland vroeg documenten op naar aanleiding van het stilleggen van het werk aan het testcentrum voor getijdenturbines (TTC) door geldtekort. Die documenten zouden inzicht kunnen geven in de besteding van de 3,7 miljoen euro subsidie van Provincie Zeeland en 4,5 miljoen subsidie van andere overheden. Dat verzoek werd gedaan door beroep te doen op de Wet op Openbaarheid Bestuur (WOB).

Gebruik maken van uitzonderingsgronden

De Provincie maakte vervolgens 118 van de 173 documenten over het testcentrum openbaar, 55 documenten bleven geheim. Daarnaast werden van sommige documenten die wel openbaar waren gemaakt veel gegevens zwartgelakt. Dat mag van de wet als het gaat om vertrouwelijke bedrijfsgegevens en persoonlijke opvattingen van ambtenaren. Ook als er onevenredige benadeling van bedrijven/personen dreigt te ontstaan mag dat onleesbaar worden gemaakt.
Lubach
Geheimhouding bij Lubach op tv. © Zondag met Lubach
In de reportage over het TTC probeerde Omroep Zeeland duidelijk te maken dat door het zwartlakken niet te achterhalen is hoe de subsidies van de overheid waren besteed. Als voorbeeld werd daarbij een rapport van een accountantsbureau getoond dat voor 75 procent onleesbaar was gemaakt, met name de relevante financiële gegevens.

Zondag met Lubach

Vervolgens werd dat rapport ook als voorbeeld gebruikt in een uitzending van het programma Zondag met Lubach, waarin de problematiek van het uitvoeren van de WOB aan de kaak werd gesteld. Daarop wilde de ChristenUnie onder andere weten of de Provincie van plan was om de ontstane negatieve beeldvorming over transparantie bij te stellen.
testcentrum
Huidige toestand van het testcentrum © Omroep Zeeland
Wijze van berichten 'niet hoogstaand'
Het college van Gedeputeerde Staten stelt: "Wij zijn van mening dat de wijze waarop de media dit verhaal framen (en van elkaar overnemen) niet hoogstaand is. Wij hebben enorm veel documenten openbaar gemaakt en met name de door de media getoonde bijlage waarin bedrijfsgegevens stonden die ons vertrouwelijk zijn toegestuurd, hebben wij geheim moeten houden. Deze ondergeschikte bijlagen staan nu centraal in een beeld dat de media schetsen en doet de werkelijkheid geweld aan. Het is aan de media om geloofwaardig te blijven. Wij voelen ons dan ook niet verantwoordelijk om richting de vrije media hierover te communiceren."

Nieuw verzoek

Omroep Zeeland heeft nogmaals om openbaarmaking van de relevante financiële gegevens gevraagd, of om een meer uitgebreide motivatie van de weigering. Hoewel de Provincie daarop nog een aantal documenten heeft vrijgegeven spelen die geen rol in de controle op de besteding van de subsidie. Al die gegevens blijven weggelakt, en als motivatie blijft er enkel verwezen worden naar de uitzonderingsgronden. De omroep blijft bij het standpunt dat controle op deze manier onmogelijk is, en heeft bezwaar aangetekend.