'De haven van Stavenisse moet weer gaan bruisen'

De keersluis; een groot nadeel van de jachthaven in Stavenisse
Volgens CU-fractievoorzitter Hage gaat het er niet zo zeer om dat een exploitant de haven overneemt, maar dat er meer boxen worden verhuurd, want veel ligplaatsen zijn nog onbezet. "We moeten die ruimte zichtbaar maken door reclame te maken op de website, sociale media en flyers", zegt Hage.
Volgens Hage kan en moet de haven gaan bruisen en dus ook weer rendabel worden en daarmee ook succesvol voor het dorp. "De haven vervult een belangrijke rol voor de lokale economie en daarnaast is het een mooie plek om inwoners bij elkaar te brengen. Dit mag niet verloren gaan."
Om het tij te keren is een paar jaar geleden het liggeld al verlaagd. Dat zorgde ervoor dat het aantal verhuurde ligplaatsen niet nog verder daalde en zelfs weer een beetje steeg. Maar nog niet genoeg om te zorgen voor zwarte cijfers.

Keersluis beperkt gebruik haven

Het grote nadeel van de haven is de keersluis. Die is aangelegd om hoge waterstanden tegen te houden, maar beperkt tegelijkertijd het in- en uitvaren van grotere boten met een grotere diepgang. Want onderdeel van die keersluis is een drempel. Dat weet ook de gemeente, maar die legt zich erbij neer. "De watersporter moet over het algemeen al zoeken naar voldoende tijd om te varen, dit zorgt alleen maar voor verdere beperkingen." Maar dit is te makkelijk, vindt Hage.
Wilbert van den Berge, havenmeester en bestuurslid bij de watersportvereniging, in de jachthaven van Stavenisse
Wilbert van den Berge, havenmeester en bestuurslid bij de watersportvereniging, in de jachthaven van Stavenisse © Omroep Zeeland
De keersluis is er overigens niet altijd geweest. Na de aanleg van de haven in 1685 diende die tot in de tweede helft van de twintigste eeuw als handelshaven voor agrarische producten en voeren schepen in en uit. Daar weet de 77-jarige Jap van Haaften alles van: "Hier lagen vroeger de vrachtschepen in het haventje en met kerst lag het helemaal vol."

Keersluis als compromis na Watersnoodramp

Na de Watersnoodramp moest de haven worden afgesloten. Dat was tenminste het plan. Maar de inwoners kwamen in actie waardoor het besluit is herzien: de haven mocht openblijven met als voorwaarde dat de huidige keersluis er kwam.
Daarna nam de bedrijvigheid in de haven steeds verder af. De eerste plezierjachtjes kwamen in de jaren zestig in de haven. Dat werden er in de loop der jaren steeds meer en uiteindelijk werd de haven helemaal bestemd voor de pleziervaart.

Oude booteigenaren zijn vertrokken

Maar plezierjachten zijn er dus niet genoeg om de haven van Stavenisse rendabel te maken. Volgens de gemeente en de watersportvereniging komt dat overigens niet alleen door de keersluis. Zo speelt de vergrijzing ook een rol in de afnemende belangstelling voor ligplaatsen, weet Wilbert van den Berge, havenmeester en bestuurslid van de watersportvereniging. "Vroeger was 97 procent van de haven bezet, nu is dat nog zo'n 77 procent. Oudere booteigenaren zijn vertrokken en er is geen nieuwe aanwas voor teruggekomen."
Die nieuwe aanwas moet dus gewonnen worden door meer reclame te maken voor de jachthaven. De keersluis weghalen is volgens Van den Berge geen realistische oplossing. Technisch zou het volgens hem wel kunnen, maar financieel niet. "Dat is veel te duur."