Boeren pachten vanaf nu natuur van Staatsbosbeheer, om op te boeren

"De laatste decennia zijn natuur en landbouw ver uit elkaar gegroeid", zegt Theo Bakker van Staatsbosbeheer. Maar: daar willen Staatsbosbeheer én verschillende Zeeuwse boeren verandering in brengen door middel van 'natuurinclusieve landbouw'. De eerste stap is vandaag gezet: deze boer pacht vanaf nu natuurgebied van Staatsbosbeheer.
Natuurinclusieve boer
Wat dat betekent? "Het is eigenlijk het zorgen voor de natuur. Dus in mei/juni pas maaien als de vogels uitgebroed zijn, geen gebruik maken van kunstmest en de natuur z'n werk laten doen", legt boerin Cora Meijering uit.

'Natuurvriendelijk en rendabel'

"Het is de bedoeling dat wij op een zo natuurvriendelijk mogelijke manier toch een vleeshouderij kunnen houden. Op een rendabele manier." Meijering runt samen met haar man Jeroen een kleinschalige boerderij met scharrelvarkens een natuurrunderen.
De twee hebben grootse plannen voor de gepachte grond, zo'n honderd hectare in totaal. Jeroen vertelt enthousiast over een hoogstamboomgaard, het terugbrengen van meidoornhagen, laanbomen. "Die zorgen dat je de natuurwaarde verhoogt, maar ook de aantrekkelijkheid van het gebied."

Kloof tussen landbouw en natuur verkleinen

Het eerste plan is al uitgevoerd: de stieren grazen tevreden in hun nieuwe wei. Staatsbosbeheer hoopt met projecten als deze de kloof tussen landbouw en natuur te verkleinen. "Met een goeie boterham voor de boer," zegt Bakker. "Maar ook goed voor de biodiversiteit."
Het bedrijf van Cora en Jeroen Meijering is het vijftiende 'natuurinclusieve' boerenbedrijf in Nederland en de eerste in Zeeland. Ook daar komt hopelijk verandering in: "In heel Nederland moet dat groeien naar veertig", vertelt Bakker. "In Zeeland lopen nog gesprekken met drie boeren."