Sterfte onder konijnen brengt deze vogel in problemen, nestkasten moeten daar verandering in brengen

Het gaat slecht met de tapuit in Zeeland. De vogels vliegen wel voorbij, maar ze blijven niet om te broeden. In Oostkapelle zijn speciale nestkasten geplaatst die ervoor moeten zorgen dat de rondtrekkende zangvogel terug naar Zeeland komt om te broeden.

Vaak is de vogel een aantal weken in Nederland en trekt hij daarna door naar Scandinavië: "We hopen dat ze door onze nestkasten besluiten om te blijven hangen in de duinen van Oranjezon bij Vrouwenpolder en hier een nest gaan bouwen", zegt ecoloog Jaco Walhout van het Zeeuwse Landschap.

Soms vijf, soms niet één

En dat is nodig want de afgelopen jaren bleven er slechts zo'n vijf tapuiten plakken in Zeeland: "En soms zijn het er nul. In de afgelopen jaren is de populatie tapuiten in Zeeland heel erg hard achteruit gegaan", vertelt Marcel Klootwijk van het Zeeuwse Landschap.

Ecoloog Jaco Walhout van Het Zeeuwse Landschap (foto: Omroep Zeeland)

Dat komt omdat er veel sterfte is onder de konijnen in Zeeland: "Tapuiten broeden onder de grond en doen dat van nature vaak in konijnenholen. Aangezien de laatste jaren de konijnen ontzettend afnemen in dit gebied, zijn er geen konijnenholen meer. De meeste konijnen zijn door ziektes overleden. Er zijn dan dus geen natuurlijke locaties meer voor de tapuit om te broeden. Met de nestkasten helpen we ze een handje."

(foto: Marcel Klootwijk)

Ondanks dat er slechts enkele tapuiten zich settelen in Zeeland, worden er toch tientallen nestkasten geplaatst: "We hebben er nu 29 in de grond gezet. De tapuiten moeten de kasten kunnen vinden, dus daarom hebben we er veel geplaatst. Als er een paar tapuiten besluiten te gaan broeden in de nestkasten, zijn we al tevreden", zegt een hoopvolle Walhout.

Meer over dit onderwerp:
Oostkapelle Oranjezon Tapuit
Deel dit artikel:

Reageren