Meer meldingen van discriminatie door corona en Black Lives Matter

Het aantal meldingen van discriminatie steeg in 2020 met zestig procent ten opzichte van 2019. De stijging wordt deels veroorzaakt door de gevolgen van corona en de Black Lives Matter demonstraties, zegt het Anti Discriminatie Bureau Zeeland.

In 2019 registreerde het Anti Discriminatie Bureau Zeeland 113 meldingen, in 2020 waren dat er 180. Bij 35 meldingen speelde de coronapandemie direct of indirect een rol.

Stefano Frans, beleidsadviseur bij Anti Discriminatie Bureau Zeeland: "We hebben bijvoorbeeld meldingen gekregen van Zeeuwen met een fysieke beperking die niet konden voldoen aan de winkelwagentjesplicht en daarom geweigerd werden. Ook over het niet kunnen dragen van een mondkapje om medische redenen kwamen klachten binnen."

Meeste meldingen over afkomst

Afkomst is nog altijd de grond waarover de meeste meldingen (81) binnenkomen. Opvallend is dat het aantal meldingen over afkomst verdubbelde in 2020 ten opzichte van 2019.

Ook witte Nederlanders

"We denken dat de Black Lives Matter demonstraties daaraan hebben bijgedragen. Mensen die al heel lang met hun verhaal liepen, zagen de demonstraties als een open deur om met hun verhaal naar buiten te komen. Maar we kregen ook meldingen van witte Nederlanders die zich gediscrimineerd voelden doordat ze door sommigen werden neergezet als racisten."

Demonstratie tegen racisme in juni 2020 op het Abdijplein (foto: Omroep Zeeland)

Zondag 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Die dag is vastgesteld door de Verenigde Naties naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville (Zuid-Afrika) op 21 maart 1960. De politie opende toen het vuur op mensen die demonstreerden tegen de apartheid.

Op 21 maart wordt er wereldwijd bij stilgestaan dat racisme en discriminatie niet alleen iets is van toen, maar dat dit nog steeds voorkomt in onze samenleving.

De afgelopen jaren is een kentering te zien als het gaat om de plek waar discriminatie het meeste voorkomt. Jarenlang was dat de arbeidsmarkt, nu is dat verschoven naar collectieve voorzieningen, waaronder gemeenten en zorgaanbieders.

De mondkapjesplicht zorgde voor meer meldingen van discriminatie (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Frans hangt het van de melder af wat er verder gebeurt. "We gaan eerst in gesprek om goed te luisteren naar het verhaal. Dan kijken we of de persoon alleen wil dat wij het registreren of dat we ook in actie komen. We kunnen dan bijvoorbeeld een wederhoorbrief naar de andere partij sturen of een bemiddelingsgesprek voeren."

Excuses winkel

"Dat laatste gebeurde bij een Zeeuwse vrouw die geweigerd was in een winkel omdat ze geen mondkapje droeg, terwijl ze een verklaring bij zich had", zegt Frans. "We hebben die winkelketen gebeld en er zijn excuses aangeboden. De vrouw kan nu gewoon weer winkelen."

De laatste optie is dat er juridische stappen worden ondernomen. Er kan een oordeel gevraagd worden aan het College voor de Rechten van de Mens.

Vaccinatiebewijs

In de toekomst kijken is lastig, maar Frans denkt dat de discriminatiemeldingen die verband houden met corona nog doorebben in 2021. "Er wordt nu bijvoorbeeld gesproken over een vaccinatiebewijs. Wij voorzien dat mensen zich daardoor uitgesloten kunnen voelen."

Deel dit artikel:

Reageren