Waarom er alles aan gedaan wordt om roofvogels, gierzwaluwen en vleermuizen naar het museum te lokken

Bestrijden, beschermen en bekijken van dieren gaat goed samen
Voor de dieren zijn onder meer nestkasten voor vogels en vleermuizen, insectenhotels en een vlinderbeleving gebouwd. Ook staan overal in het park informatiepanelen waarop in drie talen allerlei informatie staat over de dieren die straks te zien zijn. "En wat is nou mooier dan dat wanneer je bijvoorbeeld iets leest over een roofvogel of een insect, je het ook in het park daadwerkelijk kan tegenkomen. Of dat je een gierzwaluw ziet vliegen naar een nestkast onder de baileybrug", aldus Stef Traas van het museum.

Nog een Traas

De nieuwe bouwsels voor de dieren zijn geplaatst door een andere Traas, namelijk Peter Traas (geen familie) van een ongediertebestrijdingsbedrijf. Volgens hem hangt het bestrijden en het beschermen van dieren en insecten nauw met elkaar samen. "Wij bestrijden ongedierte, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een gierzwaluw, die vangt wel tienduizend insecten per dag. En vleermuizen vangen er zo'n achthonderd per nacht. We zijn dus eigenlijk collega's. En het is schitterend om het op een andere manier te benaderen."

Project Nature Care

Om dat te bereiken begon Peter Traas het project Nature Care. "Naast het bestrijden van ongedierte wilden we ook iets doen ter bescherming en het in stand houden van beschermde diersoorten en zo is Nature Care ontstaan. We maken allerlei voorzieningen voor dieren. Je moet dan denken aan insectenhotels, nestkasten voor zwaluwen, vleermuizen, spechten en zelfs voor roofvogels, zoals de bosuil en torenvalk."
De Baileybrug
De Baileybrug © Bevrijdingsmuseum Zeeland
In het begin merkte Peter Traas dat er nog niet zoveel vraag was naar dit soort voorzieningen. Maar omdat er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor het milieu, wordt er ook steeds vaker gevraagd om bijvoorbeeld nestkasten en faunatorens te plaatsen. "We worden vooral gevraagd door overheden en de recreatiesector. Een faunatoren kan een camping bijvoorbeeld een ecologisch stempel geven en daarmee draag je uit dat je het milieu een warm hart toedraagt."

Natuurlijk evenwicht

De faunatorens zijn niet alleen educatief, zegt Peter Traas. Ze kunnen volgens hem ook bijdragen bij de compensatie van wegen- en nieuwbouw. Verder zorgen de torens voor een natuurlijk evenwicht, zodat er een kleinere kans is op een dieren- of insectenplaag.
Een tekening van een faunatoren
Een tekening van een faunatoren © Traas Ongediertebestrijding
Stef Traas is erg tevreden over het eindresultaat en hoopt dat veel dieren zich de komende tijd gaan vestigen in het park. "Het is een prachtig park waar mensen kunnen beleven hoe het er tijdens de Slag om de Schelde aan toeging. Maar daarnaast is het ook mooi dat ze iets leren over de Zeeuwse natuur."

Bijdrage aan milieu

Hij vindt het daarnaast belangrijk dat zijn museum een bijdrage levert aan het milieu. "Door aandacht te schenken aan die educatieve elementen, hoop ik dat de bezoeker er ook wat mee doet, want dat is het belangrijkste."
Een insectenhotel
Een insectenhotel © Traas Ongediertebestrijding