Toekomst Zeeuws-Vlamingen afhankelijk van elkaar en de Belgen

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten moeten stevig gaan samenwerken met elkaar, met de Belgische grensgemeenten en inzetten op het aantrekken van Belgische migranten. Dat is het doel van de nieuwe regiovisie die onder leiding van burgemeester Jan Lonink (Terneuzen) vanavond is gepresenteerd.

Burgemeester Jan Lonink (Terneuzen) tijdens digitaal gesprek Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben een aantal ambities samengesteld waaronder de ambitie om de concurrentie tussen de Belgische en Nederlandse kinderopvang aan te pakken, Belgen te blijven trekken en nieuwbouwwoningen te realiseren. Zo willen ze dat de Vlaamse bevolkingsgroei wordt meegerekend in de berekening voor nieuwe woningbouw. Dat zou meer nieuwbouwwoningen op kunnen leveren.

In voorgaande jaren werd de woningbouwopgave voor een groot gedeelte beïnvloed door de ligging van de regio. De demografische prognose van de provincie Zeeland laat zien dat het aantal huishoudens op termijn gaat afnemen. In de meest recente prognose (2019) wordt verwacht dat de groei in 2030 tot stilstand komt, in de voorgaande prognose (2015) was dat nog 2025. Dit heeft gevolgen voor de woningbouwopgave. Daarbij geldt ook dat de bevolking over de grens in Vlaanderen de afgelopen 20 jaar in toenemende mate is gegroeid

bron: concept regiovisie Zeeuws-Vlaanderen

In de afgelopen jaren klonk er kritiek. Zo zou de komst van Vlamingen de huizenprijzen opdrijven waardoor het voor Zeeuws-Vlamingen moeilijker werd om een huis te kopen. Maar volgens Lonink is dat een verkeerde voorstelling van zaken. "De instroom van Vlamingen is de afgelopen jaren zo'n 800 per jaar. Maar die zorgen niet voor de druk op de huizenprijzen. Dat gebeurt door vraag en aanbod en het feit dat wij geen nieuwe woningen kunnen bouwen."

Die nieuwe woningen zijn dan weer nodig om meer Belgen te trekken. "We zullen in de toekomst nog veel meer migratie nodig hebben om bedrijven te kunnen behouden." zegt Lonink. Volgens hem maken bedrijven als DOW en Cargill zich grote zorgen. "Zij zeggen hoe komen we in de toekomst aan onze operators? Die moeten of uit Nederland komen of uit de rest van de wereld. Wij hebben ze hard nodig!"

Screenshot uit de concept-regiovisie Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

Opvallend is dat de pijlen voornamelijk gericht lijken op België en niet op de rest van Zeeland. Lonink concludeert: "Zeeuws-Vlaanderen is wel onderdeel van Zeeland maar vooral verbonden met het buitenland." Wil de regio toekomstbestendig zijn en blijven dan valt er volgens Jan Lonink juist aan die kant van de grens veel te halen.

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn nu nog vooral gericht zijn op hun eigen stukje van Vlaanderen. "Sluis heeft een verbinding met Brugge en Knokke, Hulst met Antwerpen en Terneuzen met de haven in Vlissingen en Gent. De vraag was of we daar niet een gezamenlijke ambitie van kunnen maken." aldus Jan Lonink. Door de handen ineen te slaan kan er ook beter met de Belgen worden samengewerkt.

Gratis kinderopvang

Zo worstelen bijvoorbeeld de Zeeuws-Vlaamse gemeenten met de concurrentie van de kinderopvang in de grensstreek. Vanwege de gratis kinderopvang in Vlaanderen brengen veel ouders hun kinderen over de grens. Het gevolg is dat ze daarvandaan doorstromen naar het Vlaamse basisonderwijs. Dat willen ze door samenwerking met Vlaamse gemeenten veranderen. "Door ervoor te zorgen bijvoorbeeld dat er samen eenzelfde kinderopvangsysteem komt." zegt Lonink.

De regiovisie die vanavond aan de gemeenteraden is voorgelegd is een concept. De raden mogen er nog aan sleutelen. Het is de bedoeling dat ze ondertussen met concrete plannen komen die rond de zomer in een zogeheten doe- en werkagenda, gekoppeld aan de definitieve regiovisie, worden gezet.

Deel dit artikel:

Reageren