Terneuzense vrouw mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten

Een vrouw uit Terneuzen mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Ze wordt door de Amerikaanse justitie beschuldigd van het financieren van de Somalische terorristische organisatie Al Shabaab.
Vrouwe_Justitia_Justitie
Vrouwe_Justitia_Justitie © Omroep Zeeland
Via een kort geding probeerde de vrouw uitlevering te voorkomen, maar dat heeft ze verloren. De vrouw vindt de uitlevering schending van de rechten van de mens, omdat ze te lang zou hebben moeten wachten op een beslissing.
Ook zouden haar zes kinderen schade ondervinden van de uitlevering. Maar de voorzieningenrechter gaat daar niet in mee, omdat de vrouw van de Amerikaanse justitie een eventuele straf in Nederland mag uitzitten.

Zaak loopt al jaren

De zaak heeft een lange adem. De vrouw is geboren in Somalië en woont sinds 1999 bij haar echtgenoot in Nederland. In 2014 deed de VS een verzoek tot uitlevering. In 2015 werd het uitleveringsverzoek behandeld door de rechtbank in Rotterdam. Deze 'uitleveringsrechter' concludeerde dat er meer stukken zouden moeten worden verstrekt om de vraag over de uitlevering te beantwoorden. De Amerikaanse autoriteiten hebben eind 2017 aanvullende informatie verstrekt. De uitleveringszaak werd in januari vorig jaar opnieuw behandeld waarna werd besloten dat de vrouw uitgeleverd mag worden. De minister heeft dit besluit overgenomen.
Het is mogelijk dat de vrouw en haar kinderen telefonisch en schriftelijk contact kunnen onderhouden.
Voorzieningenrechter Den Haag
De vrouw deed met een kort geding een ultieme poging om de uitlevering te voorkomen. Haar verweer dat het te lang heeft geduurd is van tafel geveegd. De voorzieningenrechter vindt dat de vertraging 'met name moet worden toegeschreven aan de door eiseres daarin ingestelde rechtsmiddelen'.

'Family life'

De Somalische vrouw betoogde tijdens de zitting opnieuw dat uitlevering een inbreuk zou zijn op de 'family life' van haar en haar kinderen. De rechter vindt dat 'aangenomen kan worden dat de kinderen niet gebaat zijn bij de uitlevering van hun moeder, dat de kinderen door de uitlevering (tijdelijk) van hun moeder zullen worden gescheiden en dat er waarschijnlijk een periode geen direct contact mogelijk zal zijn.'
Het is echter niet doorslaggevend om niet tot uitlevering over te gaan. De rechter schrijft dat de vrouw tijdens de periode dat ze in de VS vast komt te zitten met haar kinderen telefonisch en schriftelijk contact kan hebben. De feiten waarvoor de Verenigde Staten de vrouw wil vervolgen zijn volgens de rechter 'ernstige feiten, die ook naar het oordeel van de uitleveringsrechter de uitlevering rechtvaardigen', aldus het vonnis.