Provinciale Staten maken zich op voor kritisch debat over de getijdenduiker van Waterdunen

Provinciale Statenleden willen opheldering over de gang van zaken rondom de waterdoorlaat van project Waterdunen. Het hele project heeft tot nu toe zo'n honderd miljoen euro gekost. De getijdenduiker werd in 2014 gebouwd. Nu blijkt dat er flink wat aanpassingen gedaan moeten worden aan de waterdoorlaat.
Vragen nemen toe na rapport waterdoorlaat Waterdunen
Eind vorig jaar kreeg het provinciebestuur het onderzoeksrapport over de waterdoorlaat van Waterdunen op tafel. Conclusie van het rapport: "De getijdenduiker voldoet niet aan de waterveiligheidseis en niet aan de ecologische eisen." Maanden later kregen de Statenleden het rapport in handen en werden ze door het onderzoeksbureau bijgepraat.

Vraagtekens bij de veiligheid

Toch stelt dat een deel van Provinciale Staten niet gerust. Ze hebben vragen over de financiële kant, zetten vraagtekens bij de veiligheid, maar willen ook boven tafel waarom het nu pas naar buiten komt. Dat geldt niet alleen voor oppositiepartijen. Ook collegepartij SGP is kritisch. "De doorlaat is uiteindelijk in 2019 geopend, toen is er water doorheen gegaan en zijn ze begonnen met testen. Hoe kan het dat het zo lang heeft geduurd?", zegt Statenlid Harold van de Velde.
Fractievoorzitter Martin Bos van Forum voor Democratie sluit zich daarbij aan. "In dit dossier is er heel veel misgegaan. Wat we zien is dat er een mist wordt opgetrokken want veel zaken zijn onder geheimhouding. Openheid van zaken is nodig vinden wij."
Verantwoordelijk provinciebestuurder Anita Pijpelink zei vorige week dat er "niet zoveel mis is" en dat er nu "alleen te veel toezicht voor nodig is en dat moet uiteindelijk zonder kunnen door de aanpassingen." Over het financiële gedeelte maakt het provinciebestuur voorlopig niets bekend. Dat komt doordat de herstelwerkzaamheden nog moeten worden aanbesteed. Wel zegt Pijpelink dat het binnen de begroting valt die vorig jaar werd vastgesteld.
Collegepartij PvdA vindt dat er bij de bouw beter nagedacht had moeten worden. Volgens Statenlid Heerschop is het de vraag of de eisen, die de provincie meegaf aan de bouwer van de waterdoorlaat, streng en scherp genoeg waren. "Ben je daar genoeg op de details gaan zitten? Dat is waarschijnlijk niet gebeurd." Toch zijn er volgens hem verzachtende omstandigheden. "Maar kijk naar de Oosterscheldekering daar is ook meerdere keren aan gesleuteld. Je kunt niet alle gevolgen ondervangen, dat is achteraf praten en nu moet je het in orde maken."
Ook collegepartij VVD wil het nu vooral hebben over het afronden van het hele project Waterdunen. "Als je aan mij vraagt: wat vind je ervan, dan had ik het liever eerder klaar gehad met minder fouten. De verantwoording zal nog afgelegd moeten worden maar wat wij nu belangrijk vinden is dat het project afgerond wordt."
Waterdunen getijdenduiker Breskens
De getijdenduiker van Waterdunen © Omroep Zeeland
Maar daar neemt D66 dan weer geen genoegen mee. Fractievoorzitter Ton Veraart wil met name weten hoe het kan dat het provinciebestuur de herstelwerkzaamheden wil aanbesteden. "Heeft de aannemer van toen niet conform z'n opdracht in het contract geleverd of was de opdracht (vanuit het provinciebestuur, red.) niet goed genoeg?"
Eerder kraakte de Partij voor Zeeland al een kritische noot over de misstanden in het rapport en de voorgestelde oplossingen die daarin worden aangedragen. Morgen komt de getijdenduiker aan de orde in de commissievergadering van Provinciale Staten.
De waterdoorlaat, ook wel getijdenduiker genoemd, moet ervoor zorgen dat het zoute water uit de Westerschelde in en uit het natuur- en recreatiegebied Waterdunen gaat. Het gebied ligt ten oosten van Breskens en beslaat in totaal 250 hectare. Het is uniek in Europa en dat komt met name door de inlaat van dat zoute water uit de Westerschelde dat door gegraven kreken het gebied instroomt. Het gebied moet als trekpleister uiteindelijk 100.000 extra dagtoeristen gaan opleveren.