Waterveiligheid topprioriteit nieuwe kabinet

OOST-SOUBURG - Daar is gesproken over het beschermen van Nederland tegen overstromingen, nu de klimaatverandering zorgt voor onder meer een stijgende zeespiegel.
Vanaf 2020 is er jaarlijks 1 miljard beschikbaar voor dijkverhogingen. Daarmee moeten rampen zoals de Watersnoodramp in 1953 worden voorkomen.