Bouw testcentrum getijdencentrale Grevelingendam in gevaar

Bouw testcentrum getijdencentrale Grevelingendam in gevaar
Bouw testcentrum getijdencentrale Grevelingendam in gevaar © BT Projects
Bouw testcentrum getijdencentrale in gevaar
Het Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD) in de Flakkeese Spuisluis - de plek waar turbines op waterkracht getest en gedemonstreerd moeten worden - zou in 2018 van start gaan, maar het project blijft kampen met het probleem dat de financiering maar niet rond komt. In maart werd bekend dat BT Projects nog 9 miljoen euro tekort kwam, waardoor er niet verder gebouwd kan worden.

Geduld Rijkswaterstaat is op

Een van de voorwaarden in de vergunning van Rijkswaterstaat (RWS) om te mogen bouwen is dat het centrum er op 1 juli 2020 klaar zou zijn. Aan die voorwaarde kan niet voldaan worden. Het bouwterrein ligt er verlaten bij en het is onmogelijk om aan de voorwaarde te voldoen in de resterende korte tijd. Woordvoerder Edwin de Feijter: "Rijkswaterstaat wil dat de spuisluis weer gebruikt wordt om het water van het Grevelingenmeer gezond te houden. Als BT Projects zich niet aan de afspraken kan houden, dan vervalt de vergunning." De Feijter zegt dat BT Projects voldoende tijd heeft gehad om zich aan de voorwaarden te houden.
De doorlaat in de Grevelingendam waar een testcentrum voor getijdenstroom wordt aangelegd
De doorlaat in de Grevelingendam waar een testcentrum voor getijdenstroom wordt aangelegd © Van der Straaten Aannemingsmaatschappij BV.
Directeur Menno Broers van BT Projects gelooft nog in het project. De benodigde 9 miljoen heeft hij niet bij elkaar weten te krijgen, maar hij wil nu kijken of er een zogenoemde tweetraps-financiering kan komen: "Daarmee gaan we eerst zorgen dat de spuisluis weer naar behoren werkt, en gaan daarna op zoek naar het geld voor het afbouwen van het technologiecentrum." Broers heeft begrip voor het standpunt van Rijkswaterstaat, maar denkt dat er nog ruimte is om te onderhandelen en zou het betreuren wanneer het project sneuvelt.
Tidal Technology Center Grevelingendam
Tidal Technology Center Grevelingendam © BT Projects
Als RWS de vergunning intrekt kan BT Projects niet verder. Daarmee komen ook de miljoenen subsidie van de verschillende overheden in gevaar. De Provincie Zeeland heeft bijvoorbeeld al 3,7 miljoen euro in het project gestoken. Informatie over de voortgang van het project en de subsidie wordt geheimgehouden. Wel is duidelijk dat er aan een gedeelte van de voorwaarden voor de subsidie, de akte van oplevering, vooralsnog niet voldaan kan worden.

Tijd tekort om aan voorwaarden te voldoen

De betrokken partijen benadrukken dat er nog steeds overlegd wordt en dat het nog geen 1 juli is. Maar zowel BT Projects als Rijkswaterstaat geven toe dat het irreëel is om te geloven dat er per 1 juli een werkend testcentrum op de Grevelingendam staat.

Lees ook: