Nog meer onderzoek moet duidelijkheid geven over dijk Perkpolder

Rijkswaterstaat laat Royal Haskoning DHV (RHDHV) nog meer onderzoek doen naar de staat van de verontreinigde grond in de dijk van Perkpolder. Tijdens een online bewonersbijeenkomst werd duidelijk dat Haskoning eind van de zomer een aantal oplossingen wil presenteren. In oktober zou dan een beslissing genomen kunnen worden.

Dijk bij Perkpolder waar verontreinigde grond in zit (foto: Omroep Zeeland)

Voor de aanleg van de Zeedijk in 2014 is 275.000 m3 thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt. Dat is grond die onder hoge temperaturen voor het grootste deel schoongemaakt wordt. Maar bij de grond die in Perkpolder is gebruikt is er iets misgegaan. Uit onderzoek bleek dat er bijvoorbeeld te hoge concentraties calcium, arseen, benzeen en tolueen in de grond aanwezig zijn en dat de pH-waarden te hoog zijn

Het is de tweede keer dat er een bijeenkomst werd georganiseerd dit jaar. Rijkswaterstaat doet dit om de omwonenden meer te betrekken bij, en transparant te zijn over de aanpak van het probleem met de vervuilde TGG. Er werd vooral tijd besteed aan het plan van aanpak van RHDHV. Die gaan de komende maanden samen met onderzoeksbureau Deltares op meer plekken metingen verrichten, waarbij ook de Koppeldijk op het voormalige Veerplein onder de loep wordt genomen.

Moestuintjes

Daarnaast komt er ook een onderzoek naar de grond in de moestuintjes van onder andere mensen in Walsoorden. Tijdens het storten van de grond kwam er veel stof vrij dat neerdaalde op de huizen en tuintjes. Een onderzoek van het RIVM in 2018 bleek onvoldoende. Daarom worden de tuintjes nu bemonsterd en de grond getest op eventuele verontreiniging.

Tuintjes van huizen in Walsoorden worden onderzocht (foto: Omroep Zeeland)

De extra metingen vinden behalve op het voormalige veerplein ook plaats op de plek waar de westelijke en zuidelijke dijk in elkaar overgaan. Daar ligt onder de verontreinigde grond geen waterremmende laag klei, maar zand, waardoor het risico op het doorlekken van gevaarlijke stoffen hoger is. Dat er meer van die stoffen doorsijpelen bleek uit de vrijgegeven jaarreportage van Deltares, dat de metingen voor Rijkswaterstaat doet.

Gezondheid staat voorop

Uiteindelijk wil Haskoning in de herfst op basis van het onderzoek een aantal oplossingen klaar hebben, waartussen gekozen kan worden. Volgens Rijkswaterstaat staat gezondheid en veiligheid daarbij op de eerste plaats, maar spelen kostenoverwegingen ook een rol.

De advocaat van een aantal landbouwers wil daar niet op wachten. Hij gaat gemeente Hulst om handhaving van de wet bodembescherming vragen. Hulst zou Rijkswaterstaat dan op moeten dragen om onmiddellijke maatregelen te nemen de verontreiniging tegen te gaan en de bron ervan, de TGG, weg te nemen.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
verontreiniging dijk perkpolder
Deel dit artikel:

Reageren