Meeste Zeeuwen verwachten binnen tien jaar grootschalig incident mee te maken

Bijna drie op de vier Zeeuwen verwacht in de komende tien jaar een grootschalig incident mee te maken in de provincie, zoals extreem weer of langdurige stroomuitval. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Zeeland.

Slechts een klein deel van de ondervraagden heeft voorbereidende maatregelen getroffen voor een grootschalig incident. Drie op de tien panelleden heeft wel uitgezocht waar ze informatie kunnen vinden op het moment dat een incident zich voordoet. De meeste panelleden verwachten dat buren en wijkgenoten elkaar gaan helpen als het echt mis gaat.

Wel en niet voorbereid

Brand, cybercriminaliteit en langdurige uitval van nutsvoorzieningen worden genoemd als gevaren waarop panelleden zich het meest voorbereid voelen. Het merendeel geeft aan zich niet voorbereid te voelen op terrorisme (91 procent), een natuurbrand (87 procent), overstroming uit zee (85 procent) en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (81 procent).

De meeste Zeeuwen voelen zich niet voorbereid op overstroming, natuurbrand en terrorisme. (foto: Omroep Zeeland)

Voor de Veiligheidsregio Zeeland is het onderzoek een extra stap om mensen zelfredzaam te maken bij crisis en gevaar. Een kleine meerderheid geeft nu aan weinig of niets te weten van de risico's en gevaren in de regio. Bijna driekwart van de Zeeuwse panelleden wil zich daar wel beter over laten informeren. Het gaat daarbij niet alleen om gevaren waar men zich het meest zorgen over maakt, zoals cybercriminaliteit en extreem weer. Maar ook om zaken als het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en nucleaire incidenten.

Niet op de hoogte

Een van de instrumenten die de veiligheidsregio gebruikt om mensen te informeren, is de website Zeeland Veilig. De meeste panelleden willen dat informatie over gevaren en risico's verstrekt wordt door een gemeente of de veiligheidsregio. Als gewenste kanalen om deze informatie te verspreiden worden vooral informatiebrochures en websites genoemd.

Wanneer er in Zeeland een grote calamiteit speelt, is Omroep Zeeland Radio calamiteitenzender. In geval van calamiteiten kan de zender worden gebruikt voor mededelingen van het bevoegd gezag. Wanneer er sprake is van zo'n calamiteit waar de bevolking van op de hoogte gebracht moet worden, zet de VRZ sirenes in. Wie dan Omroep Zeeland Radio aanzet krijgt daar de officiële berichten van de overheid te horen.

Het onderzoek

In februari 2021 werden leden van het ZB-panel gevraagd om een vragenlijst in te vullen voor de Veiligheidsregio Zeeland. Als extra stap om inwoners meer zelfredzaam te maken bij crisis en gevaar. Het onderzoek moet duidelijk maken met welke risico's mensen rekening houden en waar ze meer informatie over willen.

ZB Planbureau heeft het onderzoek uitgevoerd en de vragenlijst opgesteld. Bijna de helft van alle panelleden (49%) heeft de vragenlijst ingevuld. In totaal gaat het om 983 panelleden.

Meer over dit onderwerp:
Zeeland brand Veiligheidsregio gevaren
Deel dit artikel:

Reageren