'Zwijgende Middelburgse burgemeester is misplaatst signaal naar de Molukkers'

De Molukse wijkraad en drie politieke partijen in Middelburg vinden het ongepast dat burgemeester Harald Bergmann niet het woord heeft gevoerd naar aanleiding van de zogenoemde 'Molukkenbrief'. De houding van Bergmann wordt volgens de wijkraad als ongewenst gezien en is schadelijk voor de relatie tussen de burgemeester en de Middelburgse Molukkers.

In maart riepen burgemeesters van elf gemeenten met grote Molukse gemeenschappen het kabinet op om het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan na hun aankomst in Nederland. Nadat de oproep door de media was opgepikt, sloten rond de honderd andere burgemeesters zich bij de oproep aan. Middelburg ondertekende de brief op 13 april, na Veere en Vlissingen.

Burgemeester Bergmann ondertekende de brief namens het college, maar wethouder Carla Doorn voerde het woord over de brief. Dat deed ze omdat integratie en participatie in haar portefeuille zit. Daarmee wijkt Middelburg af van andere gemeenten waar de burgemeesters zich uitspraken over de redenen waarom ze brief ondertekenden.

Waarom de burgemeester niet?

"Heel raar, weinig respectvol en eigenlijk onbehoorlijk dat hij zelf niet het woord heeft gedaan", zegt vertegenwoordiger van de wijk raad Jerry Tupanwel. "Ik kan niet begrijpen waarom hij het woord hierover niet zou voeren." De wijkraad begrijpt ook niet waarom het zo lang heeft moeten duren voordat Middelburg de brief tekende. De verklaring van wethouder Doorn, dat de brief lang op zich liet wachten, wordt betwijfeld.

Burgemeester Harald Bergmann (foto: Omroep Zeeland)

"Burgemeester Bergmann is vanaf het begin op de hoogte geweest van dit initiatief van zijn collega-burgemeesters. Zij hebben namelijk regelmatig contact met elkaar en komen regelmatig fysiek bij elkaar. Heel jammer dat hij op basis van voorgaande geen initiatief heeft genomen naar de Molukse gemeenschap in Middelburg", zegt Tupanwel. Gemeente Middelburg zegt dat Bergmann weleens is uitgenodigd bij zo'n bespreking, maar dat hij daar niet bij aanwezig kon zijn.

Molukkers gaan 70 jaar geleden aan boord om naar Nederland te varen (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen de Molukse wijkraad is ontstemd door het op de achtergrond blijven van de burgemeester, de Middelburgse SP, PvdA en D66 zagen in het optreden van Bergmann een reden om afgelopen raadsvergadering een motie in te dienen. Door tijdgebrek is behandeling ervan doorgeschoven naar 27 mei.

De politieke partijen stellen dat "hierdoor (geen woordvoering over de brief door de burgemeester, red.) mogelijk een onbedoeld en verkeerd signaal zou kunnen uitgaan over het standpunt van de burgemeester." En: "Dat een dergelijk signaal niet gewenst is en de positie van de gemeente Middelburg met een belangrijke Molukse gemeenschap en in het bijzonder de positie van de burgemeester, zou kunnen schaden."

'Positie al geschaad'

De wijkraad is het daar mee eens, volgens Jerry Tupanwel: "Sterker nog, de positie van hem is al geschaad door deze opstelling en daarmee ook de relatie tussen de burgemeester en de Molukse gemeenschap." Gemeente Middelburg ziet dat anders: "De Molukse gemeenschap waardeert het dat Middelburg eerst met ze gesproken heeft, alvorens een standpunt in te nemen en over te gaan tot ondertekening."

Molukkers in de jaren '50 in het Ambonezenkamp Koudekerke (foto: Alex Soplantila )

Zowel de genoemde politieke partijen als de wijkraad willen dat Bergmann alsnog in zijn hoedanigheid van burgemeester de brief onderschrijft. Al vindt Jerry Tupanwel het enigszins mosterd na de maaltijd: "Hij had dat aanvankelijk allang moeten doen vanuit zijn verantwoordelijkheid als burgervader van een Molukse gemeenschap in zijn gemeente."

Gemeente Middelburg heeft alleen schriftelijk gereageerd op vragen hierover. Het college van burgemeester en wethouders vindt het een zaak van de portefeuillehouder Carla Doorn om over de brief te communiceren. Op de onvrede over het optreden van de burgemeester wil niemand van het college tot op heden reageren.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Molukkers Harald bergman Brief
Deel dit artikel:

Reageren