Nieuw stadshart spreekt ook mensen van buiten Vlissingen aan: 'Ze komen overal vandaan'

De nieuwe stadswijk Scheldekwartier in Vlissingen lijkt een groot succes voor de stad te worden. Er moeten in totaal zo'n 2.000 nieuwe woningen komen op het terrein van voormalig scheepsbouwer De Schelde en die blijken populair, ook bij niet-Zeeuwen.

Nieuwe wijk Scheldekwartier populair (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Scheldekwartier-projectleider Hans van Houdt wordt er op dit moment flink gebouwd; woningen, kades en toegangswegen. Op de kop van het oude Dok komen drie hoge appartementengebouwen met in totaal 180 woningen, die verbonden zullen zijn met zorgcentrum Scheldehof. Ook is er een nieuwe brug in het gebied en komt er een nieuwe jachthaven.

Van Houdt wijst ook op de bouw van de 104 meter hoge Zeelandtoren, waarvan de bouw begin 2022 moet beginnen en de komst van een luxe hotel in de oude Timmerfabriek van de Schelde. "We hebben hier in het Scheldekwartier niet alleen permanente bewoning, ook veel recreatie-appartementen."

Vanuit het hele land

Volgens Van Houdt zijn het niet alleen Vlissingers die naar de nieuwe stadswijk in het centrum verhuizen. "Ze komen uit het hele land; Groningen en Friesland, maar ook uit België en Duitsland. Er komt een behoorlijke trek deze kant op. En dat is al langer aan de gang, maar je ziet het nu per maand toenemen. Er is een beweging van de grote stad naar de kleinere steden en het platteland, en dat zie je hier ten volle terug."

Eén van die 'nieuwe Vlissingers' is de 56-jarige Michel Rouw. Hij kwam in 2018 vanuit Hellevoetsluis in het Scheldekwartier wonen. Rouw leerde Vlissingen kennen tijdens vroegere familievakanties naar Zeeland, maar was toen niet erg gecharmeerd van de stad, die hij 'verpauperd' en 'sfeerloos' vond. "Maar Vlissingen heeft hele mooie plekjes, als je het wat beter leert kennen. Het bevalt heel goed, we gaan hier niet meer weg. Het strand en de Boulevard zijn prachtig; ik maak op mijn vrije dagen iedere dag een rondje over de Boulevard."

Curatele

De animo voor het Scheldekwartier staat in schril contrast met de eerdere geschiedenis van de nieuwe stadswijk. Plannen voor het Scheldekwartier klapten in 2008 in elkaar door de bankencrisis. Projectontwikkelaars trokken zich terug en de eerste huizenbouw kwam stil te liggen. De gemeente droeg financiële risico's en raakte aan de bedelstaf. Door een schuld van zo'n kwart miljard euro kwam de stad in 2016 onder financiële curatele te staan van het Rijk en de provincie. Die curatelestelling duurt nog steeds voort.

Rouw is ook zeer te spreken over de combinatie van rust en vermaak in Vlissingen. "Twee jaar geleden tijdens het Bevrijdingsfestival dachten we: laten we eens kijken of er wat te doen is. Dan ga je een paar keer de hoek om en dan sta je op een bomvol Bellamypark." Ook vindt hij het leuk dat er een jachthaven in het Scheldekwartier komt. "Allemaal bootjes voor de deur; ik hou wel van dat vertier."

Loods

Rouw heeft wat met boten, want hij is loods. Hij blijft dat doen in het Rijnmond-gebied, vanuit Hellevoetsluis. "Je hebt als loods heel veel specialistische kennis van het gebied. Ik ben nu 56 en een werkgever gaat niet meer investeren in een nieuwe opleiding voor mij hier. Ik werk week op, week af. Tijdens werkdagen logeer ik bij mijn ouders in Hellevoetsluis. Die hebben een aanbouw bij het huis, dus daar zit ik dan."

Projectleider Hans van Houdt schetst dat zijn Scheldekwartier inmiddels 'een begrip' is voor bestuurders in het hele land. Zo kwamen bestuurders en abtenaren van Waalwijk en Rotterdam op werkbezoek om met eigen ogen te zien hoe Vlissingen een nieuw stadshart creëert.

Het terrein van scheepsbouwer De Schelde lag middenin het centrum en verdrong in het verleden ook delen van de binnenstad door uitbreidingen van de werf. "Andere steden willen van ons leren, hoe we het hier doen en hoe we omgaan met problemen die we aantreffen; verzakte kades, kapotte bruggen, meeuwenkolonies en allerlei soorten verontreinigingen."

Meer over dit onderwerp:
Vlissingen Scheldekwartier
Deel dit artikel:

Reageren