'Unieke samenwerking' krijgt langzaam vorm, bouw Joint Research Center Zeeland vordert gestaag

Naast het gebouw van de HZ University of Applied Sciences in Middelburg verrijst een groot, nieuw laboratoriumgebouw: het Joint Research Center Zeeland (JCRZ). In het gebouw komt hypermoderne apparatuur te staan waar studenten van zowel Scalda, de HZ en de University College Roosevelt (UCR) praktische oplossingen gaan zoeken voor problemen als de energietransitie, de stijgende zeespiegel en het hergebruik van grondstoffen.
Eerste contouren van nieuwbouw uniek onderzoekcentrum zichtbaar
De bouw van het Joint Research Center Zeeland wordt aangestuurd door de HZ. John Dane, voorzitter van het College van Bestuur van de Zeeuwse hogeschool, is blij met de samenwerking met andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen. "Wij stonden voor een vervangingsvraagstuk", legt Dane uit. "Dat hadden we alleen niet gekund."
Naast de HZ en de UCR zijn ook het Scalda, het Zeeuwse bedrijfsleven en de grote onderzoeksinstituten NIOZ en Wageningen Marine Research bij het center betrokken.

Unieke samenwerking

In het JCRZ werken straks mbo-, hbo- en wo-studenten samen aan praktische vraagstukken waar Zeeland mee te maken heeft. Volgens Dane wordt er in heel Nederland nog nergens op deze manier met verschillende opleidingsniveaus met elkaar samengewerkt. "En dan ook nog eens vanuit de verschillende disciplines - economisch, sociaal en techniek bij elkaar. Dat is echt uniek", aldus de baas van de HZ.
Bouw Joint Research Center Zeeland
Gerda Andringa (UCR) en John Dane (HZ) © Omroep Zeeland
Dat gegeven maakte het ook voor de UCR interessant om mee te doen in het nieuwe onderzoekscentrum. "In de praktijk van je werk, werk je ook niet alleen met mensen die een universitaire opleiding hebben", legt Gerda Andringa, hoofd Science van de UCR, uit. "Dan is het van belang dat je met die mensen kunt samenwerken en elkaars krachten en talenten ziet."

Praktische, duurzame oplossingen

Daarnaast maakt het feit dat het onderzoek in het JCRZ zich voor een groot deel richt op praktische, duurzame oplossingen, het nog aantrekkelijker voor de UCR om zich aan te sluiten bij dit project. De UCR wil door deelname aan het JCRZ graag verbonden blijven met de Zeeuwse samenleving en de oplossingen vinden voor problemen waar onze provincie mee te maken krijgt. "En die gaan over de delta, die gaan over water", zegt Andringa. "Tegelijkertijd zijn dat ook problemen die wereldwijd van belang zijn. Er zijn heel veel delta's en met de verhoging van de zeewaterspiegel, zien we dat daar een aantal problemen ontstaan."
Ik denk dat er al te veel ideeën achter het bureau worden bedacht.
Gerda Andringa, hoofd Science UCR
Onderzoek in het JCRZ gaat zich richten op praktische oplossingen voor bestaande problemen. Een mooie toevoeging aan het theoretisch onderwijs dat studenten op de UCR over het algemeen krijgen, denkt Andringa. "Ik denk dat er al te veel ideeën achter het bureau worden bedacht en dat het goed is om de kennis in de praktijk te zien en wat de uitwerking is van die plannen", legt ze uit. "Studenten moeten meer betrokken worden bij onderzoek waar bedrijven ook écht iets aan hebben."

'Goed voor Zeeuws bedrijfsleven'

Ook de HZ denkt dat het Zeeuwse bedrijfsleven straks als eerste de vruchten plukt van het onderzoek dat in het JCRZ wordt gedaan. "Dat mag ik hopen!", aldus Dane. De komst van de nieuwe onderzoeksfaciliteit is ook bedoeld om de economische structuur in Zeeland te versterken. "Wat we hier proberen, is juist innovaties tot stand te brengen. En wat daar dan weer uit komt, kan leiden tot nieuwe industrie", denkt Dane.

Rapport Balkenende

Het Joint Research Center Zeeland kost in totaal bijna 21 miljoen euro. Twaalf miljoen daarvan wordt bijgedragen door de Rijksoverheid. Dat geld kwam vrij nadat een commissie onder leiding van oud-premier Jan-Peter Balkenende een rapport had geschreven over hoe de Zeeuwse economie een duw in de rug kon krijgen. Volgens Balkenende moest het onderwijs beter afgestemd worden op de wensen van het bedrijfsleven. Een manier om dat te doen was door een laboratorium te bouwen waar studenten onderzoek kunnen doen waar bedrijven ook wat aan hebben.
In het nieuwe laboratorium gaan studenten onderzoek doen naar energie, water en voedsel. De deelnemende partijen hopen dat Zeeland met het JCRZ hét kenniscentrum als het gaat om onder andere de energietransitie, de stijgende zeespiegel en het hergebruik van grondstoffen wordt.
Als alles volgens plan verloopt, wordt het Joint Research Center Zeeland aan het begin van het schooljaar in 2022 in gebruik genomen.