Sluis worstelt met toeristische verhuur

Veel inwoners aan West-Zeeuws-Vlaamse kust gruwen van de verhuur van woningen in hun dorp aan toeristen. Ze ervaren geluidsoverlast, parkeerproblemen en zien dat kapitaalkrachtige kopers de huizenprijzen opdrijven en starters van de markt drukken.

Groedenaren ervaren regelmatig overlast door verhuur van huizen aan toeristen.. (foto: Ko Dek)

De gemeente Sluis worstelt al jaren met het beleid voor toeristische verhuur in de woonkernen, want het is niet alleen maar ellende. De gemeenteraad mag nu zeggen wat er moet gebeuren.

De verhuur van woningen in kernen is al vaker besproken in de gemeenteraad, vaak op momenten waarop zich problemen voordeden. Inwoners van Cadzand, Groede en Nieuwvliet trekken regelmatig aan de bel, bijvoorbeeld over een buurman die zijn huis verhuurt en dat vaker doet dan het maximum van zestig dagen per jaar.

Overschot aan woningen

Om dat probleem op te lossen, heeft de gemeente de afgelopen anderhalf jaar met verschillende betrokkenen overlegd. Waar dorpsraden strenge regulering willen en inperking van de verhuur, willen verhuurders juist meer mogelijkheden. De laatste groep stelt dat de gemeente nou eenmaal meer woningen telt dan huishoudens - zo'n twintig procent - en dat er dus voldoende ruimte is om de woningen te verhuren.

Handhaven bij klachten

Niks doen is óók een optie, stelt het college van B&W. Maar dan kan de gemeente alleen optreden na klachten en kan zij ook niet voorkomen dat er huizen worden gekocht om vervolgens te gaan verhuren.

Het college heeft daarom ook andere opties op tafel gelegd bij de gemeenteraad. Die heeft zich daar gisteravond over gebogen tijdens een zogenoemde beeldvormende raadsvergadering. De vergadering was alleen bedoeld om raadsleden te informeren. Een besluit volgt later.

Gemeente loopt tonnen aan toeristenbelasting mis

Speerpunt van het nieuwe beleid moet hoe dan ook meer inzicht zijn. Nu weet de gemeente niet hoe vaak privéwoningen worden verhuurd en hoeveel toeristenbelasting de gemeente hierdoor misloopt. Wethouder Peter Ploegaert schat in dat het om 'enkele tonnen' aan gemiste inkomsten per jaar gaat.

Een van de opties is een registratie- en meldingsplicht voor huiseigenaren met verhuurplannen. Op deze manier weet de gemeente wel hoeveel huizen er worden verhuurd en is van tevoren ook bekend hoeveel overnachtingen er zijn geboekt.

Ook in Cadzand-Dorp gaan de huizenprijzen omhoog omdat beleggers opgekochte huizen verhuren aan toeristen. (foto: Omroep Zeeland)

Een stap verder gaat het invoeren van een vergunningsplicht. Daarmee kan de gemeente een grens stellen aan het aantal accommodaties dat per kern mag worden verhuurd. Via deze plicht kan ook een maximum aantal verhuurdagen worden opgelegd aan huiseigenaren.

In de vingers gesneden

Maar het invoeren van de vergunningsplicht is niet eenvoudig, omdat de gemeenteraad in februari nog besloot om het tweede woningbezit niet aan banden te leggen, tegen de wens van het college in. Door dit raadsbesluit wordt het lastiger om per kern een maximum te stellen aan de verhuur, "als aan de andere kant een ongebreidelde groei van het aantal tweede woningen wel wordt toegestaan", schrijft het college in een notitie aan de raad.

De raadsleden vroegen zich af of meer regeltjes ook tot meer handhaving leiden. Wethouder Ploegaert denkt dat dit kan meevallen. "Nu ligt de bewijslast bij ons. Straks draai je die om. Dan kun je wellicht met minder controle en toezicht uit de voeten."

Donderdag 27 mei beslist de raad over de opties.

Meer over dit onderwerp:
Sluis toeristische verhuur
Deel dit artikel:

Reageren