Onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het met de Zeeuwen gaat

Aan 52.000 Zeeuwen is gevraagd om mee te doen aan een onderzoek over hun leven, hun woonomgeving en hun toekomstverwachtingen. ZB Planbureau hoopt dat de uitkomsten helpen bij het maken van nieuwe plannen voor Zeeland.
Zoutelande
Aan 52.000 Zeeuwen wordt gevraagd wat ze van hun woonomgeving vinden. © ANP
De deelnemers zijn willekeurig gekozen en hebben een brief in de bus gekregen. Ze kunnen digitaal meedoen aan het onderzoek, maar ze kunnen de vragen ook op papier beantwoorden.

Harde gegevens

"Het onderzoek is belangrijk voor beleid", zegt onderzoeker Luc Verschuren in het radioprogramma Zeeuwse Kamer. "Over het algemeen hebben instanties een goed beeld over wat er leeft, maar het is belangrijk om daar ook harde gegevens bij te hebben. Er zijn al veel databronnen beschikbaar, maar bevolkingsonderzoek is bij uitstek geschikt om erachter te komen wat er leeft en wat de verwachtingen zijn van de Zeeuwen over de toekomst."
De uitkomsten moeten vrij gedetailleerd beschrijven hoe het ervoor staat in Zeeland. Ze kunnen per plaats en per wijk verschillen en dus ook informatie opleveren waar bijvoorbeeld gemeentes nieuwe plannen en beleid op kunnen baseren. "Maar ook voor maatschappelijke organisaties zijn de uitkomsten leerzaam", denkt Verschuren.

Heel gelukkig

Vijf jaar geleden is een vergelijkbaar onderzoek gedaan. Toen bleek dat Zeeuwen tevreden zijn over hun leven. "We zijn heel gelukkig", zegt Verschuren. "Zeeland is een fijne plek om te wonen voor heel veel mensen, maar niet voor iedereen. Het onderzoek gaat over leefbaarheid, over werken, wonen en bereikbaarheid van voorzieningen voor kinderen bijvoorbeeld. Het is een peilstok die meet hoe het met Zeeuwen gaat. Maar het gaat ook over de toekomst. Wat zijn de verwachtingen en plannen van mensen?"
Verschuren en zijn collega Jolanda van Overbeeke verwachten wel een corona-effect in het onderzoek terug te zien. "Mensen zijn geraakt door corona, Dus dat gaan we ongetwijfeld merken in de antwoorden die gaan over tevredenheid." In vergelijking met vijf jaar geleden zijn er wat vragen bijgekomen, vooral over energiebesparing en duurzaamheid.

Tevredenheid

Van Overbeeke: "Vier jaar geleden was de tevredenheid over de woonomgeving van mensen toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. De vraag is of die tevredenheid nog steeds toeneemt of juist stagneert. Het is de bedoeling om een duidelijk beeld te krijgen en vast te stellen wat de ontwikkelingen zijn."
ZB Planbureau in Zeeuwse Kamer over groot bevolkingsonderzoek onder Zeeuwen