Dit doet jouw gemeente om uiteindelijk ook zelf energieneutraal te zijn

Overzicht van de Zeeuwse gemeenten per wanneer ze energieneutraal willen zijn
Overzicht van de Zeeuwse gemeenten per wanneer ze energieneutraal willen zijn © Omroep Zeeland
Niet alle gemeenten halen 2040. Hieronder zetten we ze op een rij.

Vlissingen

De gemeente Vlissingen denkt in 2040, zoals afgesproken klaar te zijn. De gemeente werkt volgens een woordvoerder hard om die doelstelling te bereiken. Zo liggen er bijvoorbeeld op het stadhuis al zonnepanelen waarmee ze zelf de energie opwekken "Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie, daar zijn we ons zeer bewust van. We zien het Stadshuis als ons visitekaartje. In de ontvangsthal kun je de opbrengst zelf bekijken!"

Veere

Veere is ambitieuzer. De gemeente wil al in 2030 energieneutraal zijn, tien jaar eerder dus dan afgesproken. Al houden ze in de kustgemeente nog wel een kleine slag om de arm volgens een woordvoerder. "Mogelijk heeft de coronacrisis wel invloed op de planning."
Veel gebouwen en installaties zijn al gasloos en de energie wordt er veelal opgewekt door zonnepanelen. Toch moet er ook hier nog heel wat gebeuren voor alles helemaal energieneutraal is. Zo worden de bedrijfswagens van de gemeente de komende jaren nog elektrisch gemaakt.

Borsele

"We hebben in de afgelopen jaren circa 1.200 zonnepanelen gelegd bij sportverenigingen, scholen, dorpshuizen, werkplaatsen en dergelijke. Daarnaast hebben we ook heel actief ingezet op energiebesparing. Bijvoorbeeld door ledverlichting op sportvelden en in dorpshuizen. Met deze investeringen (vaak eenmalig) hebben we ook juist structureel geld kunnen besparen." Is de reactie vanuit het gemeentehuis in Heinkenszand. Naast Veere is Borsele de tweede gemeente die de stevige ambitie uitspreekt om tien jaar eerder dan gepland energieneutraal te zijn. Om dat te bereiken moet er overigens wel geld bij komen vanuit Den Haag. Iets dat overigens voor alle gemeenten geld.

Terneuzen

De gemeente Terneuzen wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat is tien jaar later dan is afgesproken. Maar er wordt nog wel gekeken of de afspraak van 2040 niet alsnog gehaald kan worden "In het onderzoek hoe alle gemeentelijke gebouwen kunnen verduurzamen gaan we zeker in op deze ambitie. Daarnaast wordt een alternatief uitgewerkt om te kunnen voldoen aan de 95 procent CO2 reductie in 2050." Ondertussen is Terneuzen wel aan de slag gegaan. Zo wordt op termijn het stadhuis verduurzaamd en gaat het van energielabel G terug naar B.
Zonnepanelen op een dak
Zonnepanelen op een dak © Omroep Zeeland

Hulst

In de gemeente Hulst is men onder andere bezig met het leggen van zonnepanelen en wordt verlichting vervangen door ledverlichting. Daar is op dit moment wel geld voor maar nog niet voor de langere termijn. "Er is nog geen structureel budget vrijgemaakt. Doelstelling is om dit in de begroting 2021 wel mee te nemen." Hulst heeft als doelstelling om vijf jaar na de deadline van 2040 energieneutraal te zijn.

Sluis

"We zijn bezig met de herziening van ons gebouwenbeheerplan. Hierin zullen we opnemen hoe we de gebouwen richting 2050 gaan verduurzamen. Concreet hebben we bij het dorpshuis in Hoofdplaat op het dak zonnepanelen liggen, en MFC Schoondijke is een nul op de meter gebouw met meer dan 200 zonnepanelen op het dak." Sluis wil conform de afspraak in 2040 energieneutraal zijn.

Goes

De gemeente Goes is al even bezig met verduurzamen. "Onze gemeentelijke voertuigen voor een groot deel op de duurzame brandstof en er zijn elektrische auto's en fietsen beschikbaar voor dienstkilometers." Verder heeft de gemeente zonnepanelen op het stadskantoor liggen. Hier kun je zien hoeveel er wordt opgewekt. Uiteindelijk wil Goes in 2040 energieneutraal zijn. Maar voor de eigen gebouwen wil de gemeente dat vijf jaar eerder bereiken. "Bij nieuwbouw of verbouw van gemeentelijke gebouwen wordt hier nu al rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld bij de verbouwing van wijkcentrum de Pit en de nieuwbouw van het IKC Kloetinge. Dat is gasloos en duurzaam gebouwd."
Archief: voormalig wethouder Derk Alssema loopt over het dak van het stadskantoor
Archief: voormalig wethouder Derk Alssema loopt over het dak van het stadskantoor © Omroep Zeeland

Kapelle

In de Kapelle zijn een aantal jaar geleden zonnepanelen aangebracht op het gemeentehuis. Maar meer concrete voorbeelden kan de gemeente niet geven. "Momenteel worden er voor verschillende gebouwen energiescans uitgevoerd zodat we weten wat de verduurzamingsopgave bij deze gebouwen is." Uiteindelijk wil de gemeente vijf jaar na de deadline, in 2045 dus, energieneutraal zijn.

Reimerswaal

Volgens afspraak wil Reimerswaal in 2040 energieneutraal zijn. Dat doet de gemeente gefaseerd. Daarvoor wordt een verduurzamingsplan opgesteld. "Dat doen we in combinatie met het meerjaren onderhoudsprogramma van de gebouwen. Wel hebben we de afgelopen jaren stappen gemaakt om energie te besparen binnen onze gemeentelijke gebouwen. Bijvoorbeeld voor ons gemeentehuis. Daar liggen nu 110 zonnepanelen op het dak en er wordt met de interne verbouwingen direct verduurzaming meegenomen. Ook hebben we onze gymzalen en dorpshuizen onderzocht en hebben we of gaan we waar mogelijk over tot omschakeling naar ledverlichting en het plaatsen van zonnepanelen. Ook met de verbouwing van het zwembad nemen we de verduurzaming mee."
Archief: autodienst in 2016 tussen het bejaardentehuis en het centrum in Burgh-Haamstede
Archief: autodienst in 2016 tussen het bejaardentehuis en het centrum in Burgh-Haamstede © Omroep Zeeland

Tholen

"Concreet onderzoeken we het gemeentehuis zelf, de mogelijkheden met schoolgebouwen en natuurlijk andere gemeentelijke gebouwen zoals gemeenschapscentra", luidt het antwoord vanuit het gemeentehuis van Tholen. Concrete plannen en/of aanpak liggen er nog niet. Alles moet nog onderzocht worden. Het meest concreet zijn twee voorstellen om geld te reserveren. "Er ligt een voorstel om 90.000 te reserveren voor de aanschaf van PV-panelen en 100.000 voor de verduurzaming van andere gebouwen." Tholen kiest ervoor om in 2050, dus tien jaar later dan de deadline, energieneutraal te zijn.

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland heeft de ambitie om in 2040 energie neutraal te zijn al gaat het hier ook vooral nog om plannen. "Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In dit plan van aanpak wordt per gebouw of per gebouwengroep aangegeven welke stappen er verder moeten worden genomen om de doelstelling van een energieneutraal Schouwen-Duiveland in 2040 te realiseren." Toch heeft de gemeente al wel enkele concrete stappen genomen. Zo is het gemeentehuis met een interne verbouwing energiezuiniger gemaakt en wordt er rekening mee gehouden tijdens nieuwbouw. "Bijvoorbeeld het Pontes scholencomplex. Dat zal aardgasloos en volgens de BENG- eis (Bijna Energie Neutraal Gebouw) worden gebouwd."

Noord-Beveland

"We gebruiken al jaren een houtpelletkachel voor ons openluchtzwembad. Onze dorpshuizen in Geersdijk, Kats, Wissenkerke en Colijnsplaat zijn voorzien van zonnepanelen. IIn het gemeentehuis is ledverlichting aangebracht en warmte werende folie zodat het gemeentehuis koeler is en er minder koeling nodig heeft. Daarnaast wordt binnenkort de voorgevel en nog een stuk dak geïsoleerd." Ondanks deze voorbeelden kiest Noord-Beveland ervoor om vijf jaar na de gemaakte afspraak, dus in 2045, energieneutraal te zijn. "Het tijdspad nog niet helder. We zetten in op waterstof voor lokale industrie en onze huishoudens. De verkenningen zijn gestart, we verwachten dat dit pas over vijftien of twintig jaar rendabel is."
<p><strong>Middelburg kwam niet met antwoorden</strong></p><p>Omroep Zeeland heeft alle gemeenten benaderd en ze dezelfde vragen gesteld. Zo is er onder andere gevraagd naar concrete voorbeelden en of ze de doelstelling denken te gaan halen. Van de dertien gemeenten hebben er twaalf gereageerd. Deze zijn meegenomen in het onderzoek. De gemeente Middelburg gaf aan mee te willen werken maar na meerdere verzoeken zijn er tot op heden geen antwoorden binnen gekomen.</p>

Lees ook: