'Nergens in Nederland zijn de lichtopstanden zo vormgegeven, dus ze moeten beschermd worden'

De lichtopstanden, de officiële benaming van de drie torentjes in de duinen bij Zoutelande en Dishoek, verdienen een beschermde status. Dat vindt de Nederlandse Vuurtoren Vereniging (NVV), die een brief schreef aan de gemeente Veere. Op geen enkele andere plek in Nederland zijn ze zo vormgegeven. De vuurtorenwachterswoning die ertussen staat, verdient volgens de NVV dezelfde status.
Beschermde status voor vuurtorenwachtershuisje
Naast de lichtopstanden wil de Nederlandse Vuurtoren Vereniging ook een beschermde status voor de woning © Nederlandse Vuurtoren Vereniging
"Ze zijn van grote cultuurhistorische waarde", zegt Gert Jan de Boer van de vereniging. Lichtopstanden zijn eigenlijk kleine vuurtorens, die op een rijtje staan en zo zogenoemde lichtlijnen vormen.

Vuurtorenwachterswoning

"De torentjes vormen een lichtenlijn voor de aanvoerroute naar Antwerpen", legt NVV-voorzitter Johan Bol uit. "Ze zijn bedoeld om de schepen richting te geven. Nederland was daar niet zo in geïnteresseerd, maar de Belgen natuurlijk wel. De torentjes zijn dan ook door de Belgen neergezet. Nog altijd zijn ze Belgisch eigendom."

Erfgoed

Bol vertelt dat de torentjes en ook de grote vuurtorens tegenwoordig steeds minder hard nodig zijn. De meeste schepen hebben een radar en andere navigatiemiddelen aan boord. Gevaar is dus dat een lichtenlijn, zoals die bij Zoutelande en Dishoek, verdwijnt. "Daarom willen we dat het zo snel mogelijk erkend erfgoed wordt. De torentjes zijn weliswaar niet honderden jaren oud, zoals je misschien van erfgoed verwacht, maar ze zijn karakteristiek en onderdeel van de maritieme geschiedenis."
De torentjes aan de Walcherse kust dateren oorspronkelijk van de negentiende eeuw, maar zijn net na de oorlog opnieuw gebouwd omdat alles verwoest was." Datzelfde geldt voor de lichtwachterswoning onderaan de duinen in Dishoek, van waaruit de lichten van de torentjes bediend werden. Die moet wat Bol betreft ook behouden blijven. "Het huis verkeert in originele staat. Die zou verkocht worden door het Rijksvastgoedbedrijf en we hopen dat de Monumentenstichting het gaat kopen.
Lichtopstanden in Veere zijn uniek voor Nederland
De torentjes hebben bijzondere details, bijvoorbeeld door de lichten bovenin de huisjes. © Nederlandse Vuurtoren Vereniging