Politie en gemeente Veere nemen maatregelen tegen 'invasie van feestende jongeren' in Dishoek

De gemeente Veere en de politie zijn helemaal klaar met de feestende jongeren die op het strand bij Dishoek regelmatig voor overlast zorgen. Het grootschalige strandfeest van gisteravond was de spreekwoordelijke druppel. De gemeente en politie treft maatregelen om herhaling te voorkomen.

Feestende jongeren op het strand bij Dishoek (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

De laatste tijd kregen de gemeente en politie naar eigen zeggen veel klachten over overlast door jongeren op het Dishoekse strand. De meest recente melding was die van gisteravond. Agenten troffen op het strand bij de Kaapduinseweg ongeveer honderd jongeren in de leeftijd tot 25 jaar aan. Volgens een melding was sprake van vernielingen en het gebruik van alcohol en drugs. De agenten zagen veel afval bij de strandovergang liggen. Veel jongeren waren dronken.

Drank en drugs

De afgelopen tijd treffen jongeren uit de drie Walcherse gemeenten elkaar bij deze strandfeestjes. Naast alcohol en drugs wordt daarbij ook lachgas gebruikt. Bovendien zijn een reeks vernielingen gepleegd; er worden strandhuisjes opengebroken en er is een toiletgebouw vernield. Op het strand worden flessen kapot gegooid en ander afval achtergelaten.

De vernielingen en misdragingen begonnen al vorig jaar zomer. Volgens politie en gemeente is er sprake van ernstige overlast en is de maat vol.

Beveiligers

Naast agenten en bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) worden sinds vanmiddag ook beveiligers ingezet om toezicht op het strand en de directe omgeving te houden. Zij zijn de komende tijd 's middags en 's avonds aanwezig om groepsvorming van jongeren en overmatig gebruik van alcohol tegen te gaan.

De gemeente en de politie wijzen ook de ouders of verzorgers van deze jongeren op hun verantwoordelijkheid. Daarom stuurt de gemeente ouders of verzorgers van jongeren die eerder een bekeuring kregen een brief om hen daarop te wijzen.

'Gezamenlijke taak'

"Het is onze gezamenlijke taak om kinderen duidelijk te maken wat wel en niet getolereerd wordt", aldus burgemeester Rob van de Zwaag van Veere.

Plein Dishoek staat vol fietsen en scooters van feestvierende Walcherse jongeren (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Niet alleen het strand zelf, ook de toegangswegen ernaartoe worden de komende tijd extra in de gaten gehouden door agenten en boa's. Dat geldt ook voor het rijden op de fietspaden door brom- en snorfietsen. Bij de gezamenlijke aanpak zijn ook jongerenwerkers en de Stichting Strandexploitatie Veere betrokken.

'Invasie van jongeren'

Ook vorig jaar was er extra toezicht op de Dishoekse stranden vanwege overlast door feestende jongeren. "Er is ineens een soort invasie van jongeren die Dishoek als Lloret de Mar zien", zei VRZ-voorzitter Jan Lonink in augustus, nadat daar eerder die maand binnen twee uur 38 boetes waren uitgedeeld vanwege corona-overtredingen. En enkele maanden daarvoor greep de politie in om een groot strandfeest op die plek te voorkomen.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren