Dit doen Zeeuwse basisscholen met het coronabudget van 700 euro per leerling

Zeeuwse basisscholen besteden hun extra coronageld heel verschillend. Het geld is bedoeld om in het nieuwe schooljaar mogelijke achterstanden bij leerlingen weg te werken, die zij hebben opgelopen door twee lockdowns. Het liefst willen de scholen daarvoor meer meesters en juffen aannemen, maar die zijn er niet en bovendien is het geld maar eenmalig.
Hoe zetten basisscholen coronageld in?
Toen bekend werd dat er miljarden extra naar het onderwijs zouden gaan, viel dat bij de Zeeuwse scholen een beetje rauw op hun dak. Mieke Schipper is bestuurder van de Prisma Scholengroep (dertien scholen in Noord- en Midden-Zeeland). "We hadden wel wat extra geld verwacht, maar zo veel..."
Begrijp de scholen niet verkeerd, natuurlijk zijn ze blij met het extra geld. Sterker nog, ze hebben nog nooit eerder zo'n enorme bak met geld gekregen.
Het gaat in het totaal om 8,5 miljard euro voor alle vormen van onderwijs in Nederland. In Zeeland betekent het voor de basisscholen tussen de 130.000 en de 180.000 euro per school. Dat is 700 euro per leerling. Om een idee te geven: voor dit geld kunnen 300 leraren fulltime aan de slag.

'Mensen zijn er gewoonweg niet'

Maar dat is meteen ook het probleem, zegt Schipper. "Dat personeel is er helemaal niet. Dus ook al zouden we het willen uitgeven aan extra meesters en juffen, die mensen zijn er gewoonweg niet."
coronabudget basisscholen
Mieke Schipper: 'Het geeft geeft ons wisselende gevoelens' © Omroep Zeeland
Er is nog een tweede probleem. Het geld is niet structureel. Hooguit voor één of twee jaar. Schipper: "Dus stel dát je een juf vindt, dan kun je die geen zekerheid geven, want het geld is na twee jaar op."

Hard nadenken

Wat dan te doen? De dertien directeuren van de Prisma Scholengroep hebben daarvoor overleg gevoerd en ideeën uitgewisseld. Ook op andere plekken in Zeeland denken directeuren en bestuurders op dit moment hard na waar het geld, dat voor volgend schooljaar is bedoeld, aan uit te geven. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, moet elke school eerst weten óf er een achterstand is. En zo ja bij wie of waar.
We zouden veel meer kunnen, ook op de langere termijn, als er gewoon structureel geld bij komt
Mieke Schipper
Esther Coomans is directeur van de Franciscusschool in Middelburg. Zij ziet bij haar leerlingen een achterstand op het gebied van begrijpend lezen. "Maar de verschillen tussen de leerlingen onderling zijn groot." Zij hoopt dat daar dus een deel van het geld naartoe kan gaan.

Zeeuwse waaier

Maar hoe? Als je geen extra handen in de klas hebt? Schipper denkt dat de 'Zeeuwse waaier' een deel van de oplossing is. Dat is een alternatief lesprogramma in samenwerking met onder andere bibliotheken, sportclubs en studenten die gastlessen verzorgen. Terwijl de leerlingen die lessen krijgen, kunnen de leraren van die leerlingen zich verder professionaliseren.
Concreet betekent het bijvoorbeeld ook dat er een leesconsulent extra kan worden ingehuurd. Die helpt kinderen die nog niet zo goed kunnen lezen, zodat de leraar even zijn handen vrij heeft. Of dat studenten van Scalda of de HZ komen helpen in de klas.
coronabudget basisscholen
Nieuwe juffen voor de klas. Wie dan? © Omroep Zeeland
Nog niet zo heel lang geleden, vlak voor corona, zijn scholen dicht geweest, meerdere keren, omdat de leerkrachten actie voerden voor extra geld. Nu is het zo ver en is het zoeken naar een goede besteding. Hoe tegenstrijdig klinkt dat? Schipper: "Het geld geeft ons wisselende gevoelens. We zouden veel meer kunnen, ook op de langere termijn, als er gewoon structureel geld bij komt."

Aandacht voor sociale ontwikkeling

Schooldirecteur Coomans: "Denk ook aan aandacht voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld op het gebied van weerbaarheid. Dat is ook belangrijk. Of het inzetten van meer vakdocenten op bijvoorbeeld het gebied van techniek, zodat de leraar even ontlast wordt."
coronabudget basisscholen
Een coronabudget van 700 euro per kind. Het is 'echt heel veel geld'. © Omroep Zeeland
Schipper: "We gaan er ieder geval geen poppenkast van maken. We proberen het geld zo goed mogelijk te besteden, met hulp van de Zeeuwse waaier." De eerste storting van het coronabudget op de rekening van de basisscholen is binnenkort.