Drie bedrijven op Arnestein krijgen de Belastingdienst op hun dak

Drie bedrijven op Industrieterrein Arnestein in Middelburg worden nader onderzocht door de Belastingdienst. Gisteren controleerde de Belastingdienst samen met gemeente, politie, RUD en Orionis bij zeven bedrijven op Arnestein en één daar net buiten. De actie was gericht op het aanpakken van ondermijnende activiteiten. De betreffende drie bedrijven hebben de zaakjes volgens de politie niet goed op orde.

Bedrijventerrein Arnestein in Middelburg (foto: Google Maps)

Iedere partij onderzocht haar eigen gebied. Zo keek de gemeente Middelburg naar naleving van het bestemmingsplan en milieu- en bouwregelgeving, en controleerde het op foutgeparkeerde voertuigen. De RUD Zeeland heeft gekeken naar de naleving van de milieuwetgeving. De Belastingdienst controleerde op administratieve verplichtingen zoals bewaar-, informatie- en factureringsplicht. Orionis Walcheren heeft gekeken naar de naleving van de Participatiewet en Tozo-regelingen. Tot slot heeft de politie gelet op signalen van ondermijning en heeft opgetreden tegen strafbare feiten. Daarnaast hebben ze het in- en uitgaande verkeer van Arnestein gecontroleerd.

Boetes

Bij de controles bleek dat de milieu- en bouwregelgeving in diverse gevallen niet werd nageleefd. Eén bedrijf kreeg een strafrechtelijke boete. Er zijn vijf bekeuringen uitgedeeld voor verkeersovertredingen, waaronder het afslaan op een plaats waar dat niet is toegestaan. Twee Tozo-regelingen (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) worden nader onderzocht.

In de toekomst zal vaker worden gecontroleerd op Arnestein.

Meer over dit onderwerp:
Middelburg Belastingdienst controle Arnestein
Deel dit artikel:

Reageren