Provincieplan: Bussen stoppen niet meer in de dorpen

Geen bushalte meer in je dorp maar een hub maximaal 2,5 kilometer verderop aan de rand van je dorp. Dat is één van de zaken in het conceptplan voor de aanpak van het openbaar vervoer. Het provinciebestuur heeft dat vandaag naar Provinciale Staten gestuurd, die daar in november over gaan stemmen.

Een bushalte in een dorp (foto: OZ)

Bussen gaan niet meer door dorpen en kernen rijden maar stoppen er alleen nog maar aan de rand bij een zogeheten hub. Dat kun je vergelijken met een bushalte, al is het volgens gedeputeerde Harry van der Maas meer dan dat. "Een hub zal in Vlissingen of Goes groter zijn met meer mogelijkheden dan in een dunbevolkt gebied. Maar in alle gevallen zul je er comfortabel kunnen wachten. En je zult er kunnen overstappen van het één op het andere vervoer."

Haltetaxi

Het idee is dat je op zo'n plek bijvoorbeeld overstapt van de bus op een haltetaxi die je naar huis brengt of andersom. Dat betekent dat bussen niet meer door het dorp rijden en dat scheelt in tijd en kosten, zegt de gedeputeerde. "De reiziger wordt mobieler van deur tot deur, krijgt daardoor tijdwinst en het zal betaalbaar zijn. Anders gaat de reiziger dit mijden."

Ook iemand die slecht ter been is, moet kunnen rekenen op vervoer. Die garantie zal er voor alle Zeeuwen zijn"
Harry van der Maas, provinciebestuurder.

Toch werpt het de vraag op of het geen achteruitgang betekent voor een dorp. Wat betekent dit voor mensen die slecht ter been zijn? "De één zal het als een verslechtering ervaren en de ander juist als een verbetering", zegt Van der Maas. "Maar ook iemand die slecht ter been is, moet kunnen rekenen op vervoer. Die garantie zal er voor alle Zeeuwen zijn. Daarnaast is het zo dat iemand die niet te voet of te fiets bij een hub kan komen, kan rekenen op WMO-vervoer."

Volgens Van der Maas verandert het budget voor het openbaar vervoer niet. Het geld dat gemeenten structureel uitgeven aan WMO-vervoer blijft, net als het budget van 15 miljoen euro van de Provincie. Volgens de gedeputeerde zit het geld nu nog vooral in grote bussen die veelal leeg heen-en-weer rijden. "We willen kleiner materieel inzetten en dat flexibeler aanbieden. Dus geen vaste dienstregeling meer, maar rijden op basis van de behoefte van de reizigers."

Lees ook:

App

En dat gaat, volgens het conceptplan, geregeld worden door een mobiliteitscentrale. Die centrale moet namelijk met een app gaan werken en per gebied data verzamelen en bekijken wat de wens is van de reiziger en daarop het vervoer afstemmen. Volgens Van der Maas zal dat jaarlijks opnieuw worden bekeken en worden afgestemd." Die centrale blijft wat de vervoerscentrale nu ook doet. Wil je een haltetaxi dan blijf je daar gewoon voor bellen. Maar de mobiliteitscentrale gaan die data analyseren en weten dus continu wat de behoefte is en waarop ingezet moet worden. Dat wordt continu bijgesteld."

Meer over dit onderwerp:
Politiek
Deel dit artikel:

Reageren