Vermue: 'Sluis overtreedt de wet met besluit over vakantieverhuur'

In weerwil van de wens van het college en tegen het dringende advies van de burgemeester in, koos een meerderheid van de Sluisse gemeenteraad er gisteravond voor dat huiseigenaren hun woning geen zestig, maar 120 dagen per jaar mogen verhuren aan toeristen. Burgemeester Marga Vermue waarschuwde meermaals: dit is in strijd met de huisvestingswet.

De leefbaarheid in Cadzand-Dorp staat onder druk door de vele verhuur van huizen aan toeristen. (foto: Omroep Zeeland)

Na afloop waarschuwde Vermue voor de mogelijke gevolgen: "Het is de taak van de burgemeester om een besluit van de gemeenteraad dat in strijd is met de wet, voor te dragen ter vernietiging aan de Kroon. Maar ik verwacht eigenlijk dat de gemeenteraad hier verstandig mee omgaat."

Leefbaarheid

Coalitie en oppositie stonden donderdagavond lijnrecht tegenover elkaar in de discussie over de toeristische verhuur van particuliere woningen in de kustdorpen. En ook onder de zes insprekers in de raadsvergadering waren voor- en tegenstanders. Huisjesbezitters willen zo ruim mogelijke regels, omdat hun gasten de lokale economie stimuleren en voorzieningen in een dorp overeind houden. Terwijl dorpsraden, zoals die in Cadzand en Nieuwvliet, juist een strenger beleid willen, omdat zij de leefbaarheid van hun dorp teloor zien gaan door de vele toeristen.

Sluis kneep jaren een oogje dicht

Officieel mag toeristische verhuur nu alleen op vakantieparken en in recreatiewoningen, maar het gebeurt ook op grote schaal in particuliere woningen in de dorpen. Sluis heeft altijd een oogje dichtgeknepen. maar van die vrijheid-blijheid wil zij nu af. Huiseigenaren moeten zich gaan registeren en boekingen gaan melden zodat de gemeente Sluis ook toeristenbelasting kan innen.

Discussiepunt was niet die registratie- en meldingsplicht voor de woningbezitters, maar het aantal nachten dat een huis per jaar verhuurd mag worden. Het college stelde een maximum van zestig dagen voor. Dat aantal hanteren ook kustplaatsen zoals Bergen en Zandvoort. Het aantal is juridisch te motiveren en het aantal maakt het voor beleggers onaantrekkelijker om woningen voor flinke prijzen op te kopen om te gaan verhuren, denkt het college.

Voet bij stuk

Maar VVD en de partij Onafhankelijk West vonden zestig dagen veel te weinig. In een amendement dat de partijen indienden, stelden zij voor om de verhuurperiode op te rekken tot 120 dagen per jaar. De fractie Nieuw Gemeentebelang en CDA-raadslid Sjaak Quaak sloten zich hierbij aan. Burgemeester Vermue drukte hen op het hart dat dit besluit onwettig is en mogelijk schadeclaims tot gevolg kan hebben, maar de partijen hielden - ook na een schorsing van de vergadering - voet bij stuk. Met tien stemmen voor en negen tegen haalde het aangepaste voorstel een meerderheid.

Het Belfort in Sluis waar de gemeenteraad vergaderde. (foto: Theo Ide)

Volgens Conny Almekinders van de VVD kun je het niet maken om de toeristische verhuur na jaren van gedogen, zo drastisch te beperken. Ook 120 dagen kunnen beleggers afschrikken, denkt hij. Hij gelooft dat met deze aanpassing juridische procedures juist te voorkomen zijn. Dat deze in strijd is met de wet, 'moeten we dan maar door juristen laten toetsen', vond hij. Lia Flikweert van Onafhankelijk West vond dat Sluis helemaal niet hoefde te kiezen tussen óf het belang van het toerisme of het belang van de inwoners. "Het is én, én." Conny Tanghe van Nieuw Gemeentebelang wilde in elk geval een meldpunt dat 24/7 bereikbaar is voor klachten over overlast van toeristen.

CDA is verdeeld

De CDA-fractie bleek ernstig verdeeld over het voorstel van de eigen wethouder Peter Ploegaert. Terwijl Sjaak Quaak zich achter de indieners van het amendement schaarde, raakte zijn partijgenoot Ronald de Croock bijna emotioneel toen hij hen 'oogkleppen' verweet en Sluis zag veranderen één vakantiedorp, waarin de eigen inwoners te gast zijn, in plaats van de toeristen. Zijn schrikbeeld is Venetië waar alle inwoners al zijn weggejaagd. Patricia van de Vijver 'kreeg het gevoel dat het amendement voor de beleggers was geschreven'.

De oppositiepartijen gebruikten stevige woorden. Robert Evers van de PvdA vond het amendement 'een gedrocht' en 'schandalig'. "De coalitiepartijen hebben de mond vol van burgerparticipatie. Maar aan burgerparticipatie doen we nu even niet", verwees hij naar de vele inspraakreacties.

Het besluit van de raad is nog niet definitief. Inwoners kunnen nog reageren op de verordening waarin de toeristische verhuur wordt geregeld. Deze wordt dan aan het eind van het jaar echt vastgesteld.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
gemeente Sluis toeristische verhuur
Deel dit artikel:

Reageren