Kraakhelder signaal: meerderheid Kamer wil zo snel mogelijk af van de tol Westerscheldetunnel

De tolheffing van de Westerscheldetunnel moet zo spoedig mogelijk worden opgeheven vindt een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Dat bleek vanmiddag tijdens de stemmingen, waarin de motie van SP en BoerBurgerBeweging (BBB) werd aangenomen. De partijen willen dat het geld gehaald wordt uit projecten waar weinig draagvlak voor is.

Stemming in de Tweede Kamer over de motie SGP voor een tolvrije Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Ook de motie van de SGP werd aangenomen. Daarin staat dat het demissionaire kabinet samen met de provincie moet gaan praten over de uitkomsten van de onderzoeken naar het tolvrij maken van de tunnel. "Het gaat om een paar honderd miljoen euro. Wij vinden dat dit in de formatie geregeld moet worden. Het is principieel onjuist dat het niet mogelijk is om in een ander deel van Nederland te komen zonder tol te betalen" zei SGP-Kamerlid Chris Stoffer vorige week tijdens het debat.

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

Daarmee komt er na een jaar van moties voorlopig even een einde aan het onderwerp tolvrije Westerscheldetunnel in Den Haag. Dat begon vorig jaar 16 juni toen 50Plus, PvdA en SP een motie wilden indienen om de tol op te heffen. Uiteindelijk werd die motie aangehouden omdat men er toen nog van uitging dat het tolvrij maken onderdeel zou worden van het compensatiepakket voor de marinierskazerne.

Daar bleek een meerderheid van de Tweede Kamer uiteindelijk geen voorstander van te zijn. In het najaar van 2020 volgden opnieuw enkele moties van onder andere ChristenUnie en PvdA. In aanloop naar de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen namen sommige partijen het zelfs op in hun verkiezingsprogramma. Ook na de verkiezingen bleef de Westerscheldetunnel in Den Haag onderwerp van gesprek. Er volgde uiteindelijk een hoorzitting maar zonder concreet resultaat.

De weg naar een tolvrije Westerscheldetunnel loopt nu via de onderhandelingstafel als het zover komt dat partijen gaan formeren. Een scenario dat ook nog op tafel ligt is een minderheidskabinet. Dan kan over het tolvrij maken in de Tweede Kamer gestemd worden. Uit een eerdere rondgang van Omroep Zeeland bleek dat als er nu zo'n stemming gehouden zou worden er een meerderheid voor is.

Lees ook:

Reageren