Wat blijft er nog over van het Zeeland Nazomerfestival?

Wat blijft er nog over van het Zeeland Nazomerfestival?
Wat blijft er nog over van het Zeeland Nazomerfestival? © Omroep Zeeland
Wat blijft er nog over van het Zeeland Nazomer festival?
Schoute is duidelijk wanneer hij het scenario schetst zonder de zes ton landelijke subsidie. "Dat is een derde van ons budget. Wat overblijft zijn alleen de reisvoorstellingen, verwacht ik. Het festival wordt uitgekleed en het eerst wat wegbezuinigd wordt zijn de voorstellingen op het Abdijplein."

Festivalhart

Die voorstellingen, in het zogenoemde festivalhart, trokken in de voorgaande edities het meeste publiek en zorgden daarmee ook voor veel inkomsten door ticketverkoop en drankverkoop. "Omdat we de kosten voor die optredens niet meer kunnen dekken, vallen die inkomsten dus ook weg", aldus Schoute.
Het Zeeland Nazomer Festival
Het Zeeland Nazomer Festival © Omroep Zeeland
De kans dat de provincie Zeeland het geld bijlegt is niet reëel, omdat het productiehuis van de provincie al zo'n zes ton subsidie krijgt. Maar er zijn volgens Schoute nog andere scenario's mogelijk. Hij doelt daarmee op een gezamenlijke lobby van de provincie en de brancheverenigingen van de podiumkunsten. Die lobby zou de Tweede Kamer ervan moeten overtuigen om meer geld aan het Fonds Podiumkunsten te geven.
Schoute is bijzonder ontevreden over de regionale verdeling van het geld van het Fonds Podiumkunsten. Amsterdam zag vijftig procent van de aangevraagde subsidies gehonoreerd, net als Utrecht en Den Haag. Maar de regio Oost kreeg van de elf aanvragen niets gesubsidieerd en ook Zeeland viste achter het net. Schoute wil niet met een beschuldigende vinger naar de grote steden wijzen, maar vindt het moeilijk te verteren dat de buitenregio's er zo bekaaid afkomen.

Kamervragen over geografische spreiding

In de Tweede Kamer heeft het CDA al aangeklopt bij minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In Kamervragen, gesteld door onder anderen Joba van den Berg uit Goes, vraagt het CDA zich af hoe het komt dat de verplichte geografische spreiding uit de toekenningsregeling is verdwenen. Die verplichte spreiding stond er namelijk vier jaar geleden nog wel in.
De CDA-Kamerleden dringen er bij minister Van Engelshoven op aan om in overleg met het Fonds Podiumkunsten tot een andere verdeling van de subsidies te komen 'die echt betekenis geven aan het criterium geografische spreiding'.

Reservelijst

Omdat Theaterhuis Zeelandia hoog op de 'reservelijst' staat zou het extra geld voor de regio's als eerste naar Zeelandia gaan, is de hoop. Maar Schoute realiseert zich dat er al veel geld naar onze provincie is gegaan. Zo kunnen de Vleeshal en het Zeeuws Museum, allebei in Middelburg, samen 750.000 euro tegemoet zien uit de culturele basisinfrastructuur van het Rijk. De definitieve toekenning daarvan moet uit de miljoenennota blijken, maar alle seinen hiervoor staan op groen.
Verdeling Fonds Podiumkunsten naar regio 2021-2024
Verdeling Fonds Podiumkunsten naar regio 2021-2024 © Fonds Podiumkunsten
Ook gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA) is niet tevreden met de manier waarop Fonds Podiumkunsten de subsidies verdeelt tussen de Randstad en de regio's. "Daarom heb ik samen met een aantal collega's uit andere provincies aan de bel getrokken in Den Haag. Er moet meer geld in het Fonds Podiumkunsten, zodat grote culturele instellingen in de regio blijvend ondersteund worden. Daarnaast heeft ze inmiddels ook fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, Lodewijk Asscher, benaderd om hier wat aan te doen.

Geen zes ton

Pijpelink hoopt dat deze lobby er uiteindelijk toe leidt dat Theaterhuis Zeelandia alsnog de subsidie krijgt van Fonds Podiumkunsten. Als dit niet gebeurt, gaat Pijpelink er, zoals Schoute, niet van uit dat de provincie bereid is om die zes ton op tafel te leggen. "Die kans acht ik niet reëel, omdat het om een fors bedrag gaat dat wij ook niet zomaar hebben liggen. We zullen dan met elkaar moeten kijken wat je wilt behouden en welke waarden van het festival zo belangrijk zijn voor Zeeland dat je daar in wilt blijven investeren."
Scene uit een voorstelling tijdens het ZNF
Scene uit een voorstelling tijdens het ZNF © Omroep Zeeland
Over het voortbestaan van het ZNf twijfelt Pijpelink geen seconde. "Het belang van zo'n festival is erg groot voor onze provincie. Op cultureel gebied is het een icoon dat behouden moet blijven." Maar ze is zich wel bewust van het feit dat wanneer het geld er niet komt, het festival noodgedwongen op een andere manier moet worden ingevuld. "Het wordt wellicht dan kleinschaliger qua opzet, maar anders betekent niet altijd slechter."

Pikzwart scenario

Zeelandia-directeur Schoute houdt wel rekening met een pikzwart scenario waarbij het ZNf wordt uitgekleed, maar rekent op de lobby van de overheden en de branchevereniging. "We werden als Zeeland serieus genomen de laatste tijd met subsidies voor de kunst, maar ook met het compensatiepakket voor het wegblijven van de marinierskazerne. Ik kan me niet voorstellen dat wanneer we ook nu met de gezamenlijke vuisten op tafel slaan, er geen geld komt voor het Zeeland Nazomerfestival."
Het festivalhart op het Abdijplein in Middelburg
Het festivalhart op het Abdijplein in Middelburg © Omroep Zeeland