Grote controle op Marina Beach in Hoek

Onrechtmatige bewoning, huisvesting van arbeidsmigranten en het niet op orde hebben van de brandveiligheid. Dat is het resultaat van een gezamenlijke controle op recreatiepark Marina Beach in Hoek.

Vakantiepark Marina Beach in Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Ook is een mogelijk overtreding van de Wet minimumloon vastgesteld. Gisteren controleerden de Belastingdienst, Veiligheidsregio Zeeland, politie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeente Terneuzen op het vakantiepark.

Burgemeester Erik van Merrienboer wil met dit soort controles een signaal afgeven. "Aan bedrijven en burgers die zich niet aan de regels houden, willen we laten zien dat we dat niet tolereren. En voor bedrijven en burgers die zich wel aan de regels houden, is het belangrijk dat ze zien dat we handhaven als iemand dit niet doet."

Wie controleert wat?

De gemeente controleerde onder andere op de naleving van het bestemmingsplan, het bijhouden van een nachtregister en uitkeringsfraude. Veiligheidsregio Zeeland heeft gekeken naar brandveiligheid op het park. De Belastingdienst controleerde op administratieve verplichtingen, zoals bewaar- en informatieplicht (Algemene Wet Rijksbelastingen) en factureringsplicht (Wet op de Omzetbelasting 1968).

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gecontroleerd op naleving van de regels op het gebied van eerlijk werk. De politie was er vooral voor de veiligheid van de controleurs en heeft gelet op signalen van ondermijning en eventuele strafbare feiten.

Meer over dit onderwerp:
Hoek controle Marina Beach
Deel dit artikel:

Reageren