SGP: extra Zeeuwse eisen voor veilige grondopslag

Er moeten extra Zeeuwse eisen komen voor de monitoring van de luchtkwaliteit en het grondwater. Dat wil de SGP in Zeeland. Aanleiding is de vervuilde dijk bij Perkpolder. Grond van die dijk is thermisch gereinigd, maar bevat toch allerlei gifstoffen die in de omgeving terecht zijn gekomen. Landelijk wetgeving schiet tekort, vindt de SGP.

De dijk bij Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Provinciale Staten bespraken vandaag in de commissie Ruimte de opslag van thermisch gereinigde grond in Zeeland. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij overslagbedrijf OVET in Nieuwdorp. Daar ligt 527.000 ton ligt opgeslagen die eigendom is van ATM in Moerdijk. Een deel daarvan, 167.000 ton, is vervuild met hoge concentraties PFAS en kan niet worden hergebruikt.

Voor het andere deel, 360.000 ton, wordt een toepassing gezocht. De maximaal wettelijke termijn die thermische gereinigde grond in een depot mag liggen is drie jaar. Die termijn was eind juni overschreden, maar het bedrijf heeft van de provincie de tijd gekregen tot 22 maart volgend jaar.

SGP-Statenlid Joan van Burg is er - ook na beantwoording van zijn vragen vandaag door het provinciebestuur - niet gerust op dat die opslag helemaal veilig plaatsvindt.

(foto: Omroep Zeeland)

"Blijkbaar geeft de wetgeving in Nederland niet voldoende houvast dat dat allemaal netjes gemonitord wordt. Dus wij hebben het provinciebestuur gevraagd om in Zeeland aanvullende eisen te stellen aan de monitoring van het grondwater en de luchtkwaliteit in de omgeving. Uit Perkpolder hebben wij geleerd dat zowel grondwater vervuild kan worden alsook dat stof kan wegwaaien dat mogelijk vervuild is."

Ruim 160.000 ton TGG met PFAS blijft voorlopig liggen (foto: Omroep Zeeland)

Het zal moeilijk worden om als provincie aanvullende eisen te stellen in de vergunningverlening, verwacht Van Burg. Om overslagbedrijven tegemoet te komen pleit het Statenlid voor overgangsmaatregelen. Hij hoopt na het zomerreces uitgebreid schriftelijk antwoord te krijgen op de vragen die in de commissie zijn gesteld.

SGP-Statenlid Van Burg over extra Zeeuwse milieu-eisen

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Provinciale Staten Perkpolder SGP TGG
Deel dit artikel:

Reageren