Zonneparken Waterschap vallen twee miljoen euro duurder uit

Een tegenvaller van twee miljoen op de aanleg van nieuwe zonneparken, leidde gisteren tot felle debatten bij het Algemeen Bestuur van Waterschap Scheldestromen. Waterschapsbestuurder Gert van Kralingen kreeg met moeite toestemming om het geld uit te geven.

De zonneparken worden twee miljoen euro duurder. (foto: Omroep Zeeland)

De kosten voor de aanleg van zonnepanelen vallen fors hoger uit dan gepland. Eerder had het algemeen bestuur vier miljoen uitgetrokken voor de aanleg van zonneparken bij de vier zuiveringsinstallaties in Zeeland. Ook het dak van het hoofdkantoor in Middelburg wordt voorzien van panelen.

Het project valt de helft duurder uit. Er is dus twee miljoen extra nodig. Dat komt omdat er onvoldoende rekening is gehouden met de ondergrond. Er zijn dure fundamenten nodig om het park aan te leggen. Ook is te weinig rekening gehouden met de aansluiting op het hoogspanningsnet van Tennet. De panelen bij het hoofdkantoor komen uiteindelijk niet óp maar náást het gebouw te staan.

Rug tegen de muur

Uiteindelijk zijn vrijwel alle fracties akkoord gegaan met het besteden van de extra miljoenen, maar wel met flinke tegenzin. "We staan met ons rug tegen de muur", aldus Maarten Rossen van de PvdA-fractie. Het alternatief, stoppen met het project, pakt nóg slechter uit voor het waterschap. Dan heeft Scheldestromen een verlies van zo'n 3,5 miljoen te verwerken. Een groot deel van de werkzaamheden is immers al door de aannemer uitgevoerd.

Subsidie provincie

Johan Hessing (fractie 50Plus) benadrukte dat ook de waterschappen moeten voldoen aan de overheidsafspraken voor de productie van duurzame energie. Bovendien is er haast geboden: wil Scheldestromen in aanmerking komen voor provinciale subsidies dan moet het project vóór het eind van dit jaar gereed zijn. Zo niet, dan moet het schap de volledige kosten van de zonneparken voor eigen rekening nemen.

VVD stemt tegen

Alleen de VVD heeft tegen het voorstel gestemd. Voor fractieleider Conny Almekinders wijst op een eerder besluit van het Waterschap om geen overhaaste beslissingen te nemen over dit soort kwesties. "Wij hebben dit vorig jaar al voorspeld", aldus Almekinders.

Meer over dit onderwerp:
Gert van Kralingen Scheldestromen zonneparken
Deel dit artikel:

Reageren