Haringvlietbrug één keer per week open; 'Dit is een doodsteek voor de waterrecreatiesector'

HISWA-RECRON vindt het onacceptabel dat de Haringvlietbrug nog maar één keer per week opengaat in plaats van 74 keer. Rijkswaterstaat heeft deze maatregel tijdelijk ingevoerd omdat zij technisch onderzoek en herstelwerkzaamheden moet uitvoeren aan de brug. Ruurt van der Wel, regiomanager van HISWA-RECRON, pleit voor minimaal drie openingen per dag omdat het anders zeer schadelijk is voor de lokale economie.

De Haringvlietbrug, een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant (foto: Google Maps)

"Zeventig procent van alle boten heeft een mast hoger dan dertien meter die nu niet onder de brug door kunnen", zegt Van der Wel. "Dat betekent dat omliggende havens lege steigers hebben waardoor ook omliggende bedrijven geen klandizie hebben." Ligplaatsen worden volgens de regiomanager opgezegd en dat baart hem erge zorgen: "Rijkswaterstaat liet weten dat deze maatregelen tot ongeveer 2023 gelden. Als de brug slechts één keer per week opengaat en dat twee jaar lang, dan is dat de doodsteek voor de waterrecreatiesector."

Onveilige situaties

De sluiting van de brug kan volgens Van der Wel onveilige situaties veroorzaken: "Eén van de drie vaarwegen die goed geschikt is voor de pleziervaart is nu afgesloten waardoor er meer verkeer vanuit zee over de Westerschelde komt. Dat kan tot onveilige situaties leiden want je wil het vrachtverkeer en de recreatievaart zoveel mogelijk van elkaar scheiden."

'De economische schade op de lange termijn is niet te overzien'

Van der Wel probeert continu met Rijkswaterstaat in contact te komen om te benadrukken welke gevolgen de genomen maatregelen hebben. "Ik heb er geen vertrouwen in dat ze op korte termijn luisteren en daarom beraden wij ons op een schadeclaim van enkele miljoenen euro's", vertelt Van der Wel. Hij pleit voor minimaal drie brugopeningen per dag wat volgens hem al een hele verbetering is. "Dan kan je in ieder geval een weekendje weg met de boot want anders zou je opgesloten zitten in de haven dus met drie brugopeningen per dag ziet de wereld er al minder zwart uit", aldus van der Wel.

Reageren