Is er in politiek Zeeland plaats voor de BoerBurgerBeweging? De Zeeuwse afdeling twijfelt

De Zeeuwse afdeling van de BoerBurgerBeweging wil volgend jaar niet mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De Zeeuwse leden zijn het nog niet eens over deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. Na honderd dagen Boer Burger Beweging (BBB) in de Tweede Kamer is het dan ook de vraag of er wel Zeeuwse toekomst in de partij zit.

De Zeeuwse afdeling van de BBB bestaat uit vier heren. Kees Hanse (Zierikzee), Gert-Jan Minderhoud (Oudelande), Han van 't Hof (Sint-Annaland) en Arno Vael (Zaamslag). Alle vier stonden ze begin dit jaar op de kieslijs van de BBB voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zonder resultaat overigens want de partij kreeg één zetel in Den Haag. Maar in Zeeland zijn drie van de vier ondertussen ook nog lid van een regionale partij.

En daar wringt de schoen, want Hanse, Minderhoud en Van 't Hof zijn lid zijn van Partij voor Zeeland. Twee van hen, Hanse en Minderhoud zitten namens diezelfde partij in het bestuur van het Waterschap. Alleen Arno Vael is in dat opzicht partijloos. En waar Vael er juist alles aan wil doen om BBB in Zeeland op de kaart te zetten, houdt de rest de boot af.

Wat heeft de BBB tot nu toe voor Zeeland betekend?

In de Tweede Kamer heeft fractievoorzitter Caroline van der Plas meerdere keren Zeeland genoemd in haar betogen. Onlangs werd een motie van haar en de SP, over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel, nog aangenomen door een Kamermeerderheid.

Ondertussen werkt de partij hard aan de naamsbekendheid van de BBB door ook in regio's actief en zichtbaar te zijn. Uit de meest recente peiling van i&o research blijkt dat de partij, bij nieuwe verkiezingen, op dit moment zou kunnen rekenen op drie zetels.

Voorman Kees Hanse van de Zeeuwse afdeling ziet een Zeeuwse toekomst voor de partij. "Ook BoerBurgerBeweging zal een stem krijgen na de Provinciale Statenverkiezingen", al wil Hanse niet zeggen of dat ook onder de naam van BBB zal zijn. "Nee daar kan ik nu nog even geen uitspraak over doen."

Maar daar denken zijn collega's Gert-Jan Minderhoud en Han van 't Hof anders over. "Wij hebben als partij een sterke naam als Partij voor Zeeland er is volgens mij geen enkele reden om dat te veranderen", zegt Van 't Hof. Die mening deelt Minderhoud. "Dan kom je in elkaars vaarwater. Mijn voorkeur zou het hebben om als Partij voor Zeeland mee te doen en te proberen om een alliantie aan te gaan met de BoerBurgerBeweging."

Ze probeert allianties te sluiten met de meest onwaarschijnlijke types zoals BIJ1"
Gert-Jan Minderhoud over BBB-fractievoorzitter Carline van der Plas

De enige die graag in Zeeland mee zou willen doen onder de naam van BoerBurgerBeweging is Arno Vael uit Zaamslag. De agrariër heeft zelf geen politieke ervaring, maar wil er wel vol voor gaan. "De bedoeling is in ieder geval om in de Provinciale Staten als BBB ons uiteindelijk te profileren. Na die verkiezingen willen we zeker zichtbaar aanwezig zijn met onze naam. Daar gaan we ons echt voor inzetten."

Daarover heerst dus nog geen consensus maar als het gaat over de prestaties van de partij op landelijk niveau dan vinden de Zeeuwse leden elkaar weer. Kees Hanse zegt terugkijkend op de eerste honderd dagen: "Ik hoor zoveel mensen die zeggen: eindelijk is er nou eens iemand die begrijpelijke taal uitspreekt en de Kamer ter verantwoording roept."

Die mening deelt ook Arno Vael. Hij benadrukt wel dat de partij meer wil zijn dan alleen een partij voor de boeren. "We willen er natuurlijk voor alle mensen zijn. Ook voor de zorg, het onderwijs de culturele sector. Ook als ik kijk naar mijn eigen omgeving. De muziekschool, enzovoorts, alles verdwijnt."

Fractievoorzitter Caroline van der Plas doet het volgens de heren goed. Ze benoemt regelmatig de provincie Zeeland en de problematiek die hier speelt. Toch vindt Gert-Jan Minderhoud dat er nu ook daadwerkelijk resultaten behaald moeten gaan worden. "Absoluut, maar het benoemen is een begin. Want het werd tot nog toe niet benoemd."

Deur op een kier

Volgens Minderhoud is die stap naar resultaat niet meer ver weg. "Daar is ze (Caroline van der Plas, red.) druk mee bezig. Want ze probeert allianties te sluiten met de meest onwaarschijnlijke types als BIJ1 (Sylvana Simons, red.). Dat staat natuurlijk toch wat verder van ons af, is meer Amsterdam, Zuidoost zelfs. Maar toch hebben ze raakvlakken en dat opent op bepaalde gebieden mogelijkheden."

Toch is het maar de vraag of er naast landelijke ook regionale resultaten geboekt gaan worden. "We gaan binnenkort de koppen bij elkaar steken", zegt Kees Hanse die daarmee de BBB-deur voor de Provinciale Statenverkiezingen nog op een kier wil houden. "Daarover hopen we in een later stadium de burger te kunnen informeren."

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren