Speerpunten Veiligheidsregio: voldoende brandweervrijwilligers en voorbereid zijn op lange crises

Zorgen dat Zeeland in de toekomst genoeg brandweervrijwilligers heeft én voorbereid zijn op een lange crisissituatie zoals de coronapandemie. Dat zijn de belangrijkste speerpunten uit het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voor de komende jaren.
Veiligheidsregio logo
Veiligheidsregio Zeeland © Omroep Zeeland
Het Algemeen Bestuur van de VRZ stemde vandaag in met het concept meerjarenbeleidplan voor 2022-2025. De dertien Zeeuwse burgemeesters moeten hier nu mee naar hun gemeenteraden. Eventuele aanvullingen vanuit die raden moeten voor 1 december 2021 binnen zijn, zodat het aangepaste beleidsplan half december 2021 definitief kan worden gemaakt.

1100 brandweervrijwilligers

De brandweerzorg in Zeeland is bijna helemaal afhankelijk van vrijwilligers. Op de 64 posten werken 1100 vrijwilligers. Het is sowieso al een uitdaging om de bezetting op peil te houden, vooral overdag, maar Europese wetgeving maakt dit wellicht nog moeilijker.

Angst voor minder vrijwilligers

Nu is het zo dat brandweervrijwilligers hetzelfde werk (kunnen) doen als hun beroepscollega's, die daarvoor betaald krijgen. Maar dat is in strijd met het Europese recht. Dat zegt: gelijk werk verdient een gelijke beloning. Als het gevolg daarvan is dat vrijwilligers in de toekomst minder taken mogen uitvoeren dan hun beroepscollega's, kan dat tot nog minder vrijwilligers leiden, zo is de angst.
Een grote uitdaging dus voor alle veiligheidsregio's in Nederland en zeker die van Zeeland als het om behoud van de huidige, en werving van nieuwe, brandweervrijwilligers gaat.
Oproep voor meer brandweervrijwilligers
De oproep voor meer brandweervrijwilligers klinkt al jaren © Omroep Zeeland
Het tweede punt waar de VRZ mee aan de slag moet, is dat de organisatie niet meer alleen voorbereid moet zijn op een flitsramp (zoals een grote brand of een gaslek), maar ook op een langdurige crisis. "Het uitbreken van de pandemie in 2020 resulteerde in maatschappelijke ontrust. Dit vraagt een andere inzet dan waar wij ons tijdens de oprichting van de veiligheidsregio's van bewust waren", zo staat in het beleidsplan te lezen.
Bovendien komt er meer aandacht voor preventie en eigen verantwoordelijkheid van burgers. "Je ziet de verschuiving van wachten tot het gebéurt naar signaleren dat er iets kán gebeuren. Hoe kunnen we de samenleving rondom crises en rampen beter toerusten?" Ook over die vraag gaat de Veiligheidsregio Zeeland zich komende tijd buigen.
Veiligheidsregio democratie grip4
Vlaggetje van de Veiligheidsregio Zeeland © Omroep Zeeland
Veiligheidsregio's moeten eens in de vier jaar een nieuw beleidsplan maken. Eigenlijk had de VRZ voor de periode 2020-2023 een nieuw plan moeten hebben, maar het plan 2016-2019 werd verlengd met twee jaar. Dat werd begin 2020 besloten toen de coronacrisis uitbrak.

Gemeenten moeten meer gaan betalen

Ook de meerjarenbegroting is vandaag goedgekeurd. Daaruit blijkt dat de dertien Zeeuwse gemeenten vanaf 2023 dieper in de buidel moeten tasten voor hun bijdrage aan de VRZ. Er is de komende jaren veel geld nodig voor het vervangen van oude brandweervoertuigen. Uit onderzoek blijkt overigens dat de Zeeuwse gemeenten voldoende geld van het gemeentefonds krijgen om dat te kunnen betalen.