Gemalen waterschap draaien op volle toeren

OOST-SOUBURG - Extra pompen Bij gemaal Willem bij Geersdijk is een extra pomp geplaatst om het overtollige regenwater versneld af te kunnen voeren naar het Veerse Meer. In andere delen van Zeeland is het nog niet nodig om extra pompen te plaatsen. Wel staan er pompen gereed en houden waterschapsmedewerkers het waterpeil en de weersverwachting goed in de gaten.
Veerse Meer Rijkswaterstaat verlaagt momenteel het waterpeil in het Veerse Meer door via de Katse Heule en de Zandkreeksluis water af te voeren naar de Oosterschelde. De gemalen die op het Veerse Meer lozen kunnen op die manier het water beter kwijt.
Walcheren De provincie zorgt voor verlaging van het peil van het Kanaal door Walcheren zodat de gemalen bij Middelburg het water van het Walcherse achterland goed kunnen afvoeren op het kanaal.
Stuwen Het waterschap houdt het water in de hoger gelegen gebieden met stuwen vast, zodat lager gelegen gebieden worden ontlast.
Eerste resultaten Door de maatregelen van de waterschappen zijn de waterpeilen op de meeste plekken al enige centimeters gedaald, maar het water staat nog steeds boven het standaard-winterpeil. De gemalen van de Zeeuwse waterschappen blijven de komende dagen dan ook volop in bedrijf om al het regenwater af te voeren naar het Veerse Meer en de Ooster- en Westerschelde