Boer krijgt tegen wil en dank strekdammen op zijn (natte) grond

Boer Jan Parlevliet voelt zich machteloos als het gaat om een gedeelte van zijn eigen grond. Let wel, die ligt ín de Westerschelde bij Rilland. In het kader van natuurherstel krijgt Parlevliet twee strekdammen op zijn natte grond: "De manier waarop dit gaat emotioneert me."

Parlevliet kocht dertien jaar geleden van een Belgische familie grond in de Fredericapolder bij Rilland. Daar hoorden ook dijken en grond in de Westerschelde bij. De boer doet niets met de grond, maar zou het in de toekomst wellicht kunnen inpolderen. "Nu geniet ik er gewoon van. Soms neem ik mijn lunch mee naar de dijk en kijk ik over de grond uit wanneer het laag water is."

Onderdeel van 'Natuurpakket Westerschelde'

De grond van Parlevliet bij de Zimmermansgeul is bij de provincie Zeeland al jaren in beeld om gebruikt te worden voor het Natuurpakket Westerschelde, waar ook bijvoorbeeld de ontpoldering van de Hedwigepolder deel van uitmaakt. Ook werd in Zeeuws-Vlaanderen al buitendijkse natuur gerealiseerd. De strekdammen op Parlevliets deel moeten ervoor zorgen dat het water minder snel stroomt, zodat voedselrijk zand en slib kan bezinken.

Boer Jan Parlevliet (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Parlevliet is zijn grond al natuur genoeg: "Kijk dan om je heen! Met laag water is hier voedsel voor lepelaars en scholeksters." De boer ziet de 12.000 ton steen waaruit de strekdammen bestaan niet zitten en vreest dat het opslibben van de grond ganzen aantrekt, die vervolgens aan de andere kant van de dijk de gewassen zullen opeten.

Maar het allerergste vindt hij de manier waarop alles is gegaan: "Er is overleg geweest, maar van onderhandelingen was volgens mij geen sprake. Ik heb aangeboden om deze grond te ruilen met binnendijkse grond van de provincie. Ik wilde ook bijbetalen, maar ik kreeg geen gehoor. Nu krijg ik een kleine vergoeding voor die hoop puin die ik niet wil."

'Voelt als een dictatuur'

Parlevliet probeerde via de rechter zijn gelijk te halen, maar kreeg tot aan de Raad van State geen gelijk. "De lobby en de macht van de natuurverenigingen is te groot. Dan sta ik machteloos", zegt hij. "Dat voelt alsof ik in een dictatuur leef."

Aankondiging van plaatsing strekdammen op het informatiebord (foto: Omroep Zeeland)

De provincie Zeeland voelt dat anders: "We hebben juist contact opgezocht en meegedacht met de heer Parlevliet. We hebben verschillende opties geschetst en voorstellen gedaan die passen binnen de onderhandelingsmogelijkheden die we als provincie hebben. Wij vinden het jammer dat het tot op heden niet gelukt is om tot financiële overeenstemming te komen over (gedeeltelijke) koop, ruil of tot slot opstalrecht."

Lagere waarde dan agrarische grond

De provincie laat verder weten dat het perceel waar het over gaat een natuurbestemming heeft en daarmee een lagere waarde heeft dan agrarische grond. "Deze waarde is het uitgangspunt voor aanbiedingen die wij kunnen doen op basis van het provinciale beleid. Uiteraard respecteren wij de beslissing van de heer Parlevliet. Daarom wachten wij de lopende gedoogprocedure nu verder af en blijven overigens bereid tot een gesprek."

IJzers in het vuur

Parlevliet zegt nog wat ijzers in het vuur te hebben zolang de strekdammen er niet liggen. De aanleg staat nu gepland voor het voorjaar van 2022. Veel hoop dat hij het nog tegen kan houden is er niet en dan rest hem niets anders dan de situatie te accepteren: "Een kwestie van slikken én stikken."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
natuurgebied strekdammen
Deel dit artikel:

Reageren