Zeeuwse eindexamens: uitstekend jaar, toch minder goed dan vorig jaar

Zo'n 3.670 Zeeuwse eindexamenkandidaten mogen vandaag de vlag uitsteken. Als ze het al niet eerder hebben gedaan, want velen wisten het natuurlijk al lang: ze zijn geslaagd. Vandaag - na twee herexamenrondes - werden de allerlaatste uitslagen bekendgemaakt.

Geslaagd! (foto: Omroep Zeeland)

Het Zeeuwse slagingspercentage komt daarmee op 96,4. Dat is in vergelijking met alle jaren vóór 2020 een hoog cijfer. Maar in vergelijking met vorig jaar, het coronajaar, niet zo goed. Toen de kandidaten alleen op basis van schoolonderzoeken hun diploma kregen, slaagde 99,3 procent van de leerlingen.

Aan het einde van het eindexamenjaar 2020-2021 is er weer een centraal eindexamen geweest. Weliswaar met een extra herkansingsmogelijkheid, maar toch geeft die onmiddellijk een minder goed resultaat in vergelijking met vorig jaar.

Alle uitslagen op een rij

Hieronder kun je alle uitslagen van heel Zeeland zien, gerangschikt per onderwijsrichting en per school.

Er zijn behalve de absolute cijfers ook percentages gegeven om de scholen onderling te kunnen vergelijken. Toch is dat niet altijd mogelijk. Vavo Scalda bijvoorbeeld is een avondopleiding voor volwassenen. Daar hebben alle kandidaten een diploma gekregen, maar dat geeft een vertekend beeld ten opzichte van andere scholen: leerlingen gaan hier door totdat ze voor alle vakken het diploma hebben. In principe zakken ze dus niet.

De beste havo dit jaar is het Nehalennia in Middelburg, met 1,9 procent gezakte leerlingen. De ranglijst wordt afgesloten door het Lodewijk College in Terneuzen met 16,6 procent gezakten.

Havo heeft de meeste gezakten

Het gemiddelde aandeel gezakten op de havo in Zeeland is dit jaar 6,6 procent. Dat is het hoogste percentage gezakten van alle richtingen. Het vwo (verderop in dit overzicht) komt met 4,4 procent gezakten op de tweede plaats in onze provincie.

Het vmbo GT is een samenvoeging van vmbo Gemengde Leerweg en vmbo Theoretische Leerweg. Maar op enkele Zeeuwse scholen wordt dit schooltype ook wel aangeduid met de oude naam 'mavo'. Ook hier is het Lodewijk College met 5,2 procent gezakten de minst scorende school van allemaal.

Net als in andere schooljaren hebben vmbo B (hierboven, vmbo basis) en vmbo K (hieronder, vmbo kader) de meeste geslaagden van alle schoolrichtingen. Honderd procent geslaagd is hier een normaal verschijnsel.

Maar het is uniek dat er in één jaar tijd vijf Zeeuwse scholen zijn waarvan op het vwo alle kandidaten zijn geslaagd. Op het Luzac en de Vavo is het (betrekkelijk) normaal, maar dat zijn speciale scholen. Op het Calvijn College in Goes, Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee en het Reynaert College in Hulst, die dit jaar ook de hoogste score haalden, komt het minder vaak voor.

Afgezien van het 'rare' examenjaar 2019-2020, toen de slagingscijfers bijna overal buitengewoon hoog waren, was de laatste keer 'vwo 100 procent' van het Reynaert College in 2013 en van het Calvijn College in 2017.

Meer over dit onderwerp:
eindexamens
Deel dit artikel:

Reageren