Speciaal team van het UWV helpt 'coronawerklozen' weer aan een baan

Het UWV heeft een speciaal team opgericht om 'coronawerklozen' aan een baan te helpen. Het gaat om werknemers die als gevolg van de coronacrisis bedreigd worden met ontslag en werkzoekenden die door de coronamaatregelen werkloos zijn geworden.

Het Zeeuws Mobiliteitsteam is nog maar pas opgericht (foto: Pixabay)

Werkzoekenden helpen aan een andere baan is niet nieuw voor het UWV, wat wel nieuw is is dat ze nu ook op zoek gaan naar werk voor mensen die met ontslag bedreigd worden. Om te voorkomen dat zij werkloos raken en direct van werk naar werk kunnen.

Elk traject is maatwerk

Door inzet van coaching, training en scholing moet deze groep mensen weer aan een (andere) baan geholpen worden. Elk traject is maatwerk, per persoon wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden die er zijn op de Zeeuwse arbeidsmarkt.

"Een volgende stap in de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis op de Zeeuwse arbeidsmarkt is gezet. Mooi om te zien dat we samen onze Zeeuwse werkgevers en hun werknemers één loket kunnen bieden voor 'van-werk- naar werk' begeleiding", zegt André van der Reest, wethouder van de gemeente Goes en voorzitter Zeeuwse Werkkamer.

Het Zeeuws Mobiliteitsteam (ZMT) is een samenwerking van de Zeeuwse vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, Leerwerkloket en het onderwijs. Het team wordt gefinancierd met middelen uit het Corona steun- en herstelpakket van het rijk.

Meer over dit onderwerp:
UWV mobiliteitsteam coronawerklozen
Deel dit artikel:

Reageren