Ook twijfels over thermisch gereinigde grond bij Westdorpe

Provincie Zeeland laat 320.000 ton thermisch gereinigde grond, TGG, op het terrein van recyclebedrijf Beelen bij Westdorpe onderzoeken. De TGG bij Beelen wordt gebruikt als gewicht om de grond daaronder bouwrijp te maken. De Provincie wil nu weten of het grondwater is verontreinigd door deze manier van gebruik van de TGG en laat de Regionale Uitvoeringsdienst daar onderzoek naar doen.

TGG is grond die door verhitting schoongemaakt is. Het gebruik ervan ligt onder vuur sinds in dijken bij Bunschoten en Perkpolder alsnog vervuiling is aangetroffen. Daarom besloot de provincie om de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) te laten inventariseren waar in Zeeland TGG is gebruikt en waar het ligt opgeslagen.

In eerste instantie werd in een brief aan Provinciale Staten gemeld dat er bij Beelen wel 140.000 ton TGG was gebruikt, maar dat deze onder een vloeistofdichte vloer lag. Daardoor kon bij regen eventuele verontreiniging niet doorlekken naar het grondwater. Ook bij Ovet in Nieuwdorp lag ruim een half miljoen ton TGG in opslag. Die wordt nu in delen afgevoerd, omdat de vergunning voor opslag is verlopen.

Ingang recyclingbedrijf Beelen bij Westdorpe (foto: Omroep Zeeland)

Deze week bleek uit een nieuwe brief aan Provinciale Staten dat er bij Beelen nog eens ruim 300.000 ton TGG op het terrein ligt. Niet in opslag, maar als zogenoemde 'voorbelasting'. Dat betekent dat de grond gebruikt wordt als gewicht om de grond eronder klaar te maken voor bebouwing. Op deze TGG ligt dus geen vloeistofdichte vloer.

Er wordt nu uitgezocht of de TGG juist is toegepast, of de gemeente Terneuzen de vergunning op de juiste manier heeft verleend en wat de samenstelling is van de TGG. Daarnaast wil de provincie dat de RUD het grondwater rond het terrein gaat monitoren om te zien of er geen verontreiniging is ontstaan.

Grondwater is al vervuild

Uit eerdere onderzoeken die onderdeel uitmaken van de vergunningsaanvraag blijkt dat het grondwater al verontreinigd is met onder meer nikkel, barium, benzeen, molybdeen en kobalt. Ook is de grond onder de TGG licht tot sterk verontreinigd, maar voldoet aan de norm 'Industriële Klasse', waardoor Beelen er op zou mogen bouwen.

300.000 ton TGG is gebruikt als gewicht om de grond eronder bouwrijp te maken (foto: Omroep Zeeland)

De vergunning voor het gebruik van de TGG loopt in oktober af. De grond zou dan in principe moeten worden afgevoerd. Gemeente Terneuzen, de RUD en Provincie Zeeland zijn nu in overleg om daar een oplossing voor te vinden. Tot die tijd beantwoordt de provincie geen vragen.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Westdorpe thermisch gereinigde grond
Deel dit artikel:

Reageren