Laatste Statenvergadering voor zomerreces in teken van coronamaatregelen, busvervoer en aandelen waterbedrijf Evides

De provincie moet meer en beter communiceren over het nieuwe vervoersplan. Dat was de oproep van coalitiepartij SGP. Volgens de partij is het een goed plan dat nu onvoldoende over het voetlicht komt bij inwoners. Statenpartij 50PLUS ziet dat anders.

De partijen waren voor het eerst sinds lange tijd weer bijeen in de Statenzaal in Middelburg.

Een eigen thermoskan met koffie, mondkapje, zo weinig mogelijk rondlopen en per fractie maximaal twee Statenleden in de zaal. De laatste vergadering voor de zomervakantie zag er door corona anders dan anders uit. Maar veel Statenleden zijn blij weer fysiek te kunnen vergaderen. Hoewel er voor het zomerreces vaak veel dossiers moeten worden afgehandeld, was dat vandaag niet het geval. Het ging om slechts een paar onderwerpen waaronder de afsplitsing van de aandelen van waterbedrijf Evides en het concept vervoersplan.

Dat laatste punt begon vanmorgen met een kritische noot van coalitiepartij SGP. Statenlid Kees van den Berge (SGP) riep het provinciebestuur op om meer aan voorlichting over het plan te doen. "Maak filmpjes hoe het van deur tot deurreizen er straks uit gaat zien. Neem de reiziger en diegene die er nog geen gebruik van maken erin mee."

De laatste Statenvergadering voor het zomerreces 2021 (foto: Omroep Zeeland)

De meeste partijen zijn voor het plan. Hoewel zich dat nog in de conceptfase bevindt, zien veel Statenleden de noodzaak van een nieuwe vorm van openbaar vervoer waarbij je niet meer naar een bushalte loopt maar via een app vervoer regelt van je huis naar de locatie waar je naartoe wilt.

Maar volgens fractievoorzitter Willem Willemse (50PLUS) zitten er nog wel wat haken en ogen aan het huidige plan waarbij ouderen genoodzaakt zijn om de digitale app te gebruiken. "Er wordt onvoldoende rekening gehouden met inwoners. Het wordt een mix van mobiliteit, klinkt leuk, maar het is een ratjetoe en niet voor iedereen toegankelijk."

Statenlid Ralph van Hertum (PvdA) ziet dat anders. "Veel mensen hebben het bericht opgepikt dat het busvervoer uit de dorpen gaat verdwijnen. Maar ik heb ook uitgelegd dat de bus niet verdwijnt maar wordt vervangen. Wij vinden het een positieve ontwikkeling."

Je gaat over van de grote gele bus op kleinschaliger vervoer"
Gedeputeerde Harry van der Maas.

In een reactie gaf gedeputeerde Harry van der Maas aan dat bushaltes gewone haltes worden. "Mensen stappen nu over het algemeen binnen de 500 meter op. Dat blijft, alleen ga je over op kleinschaliger vervoer. We willen die grote gele bus niet meer door alle dorpen hebben maar wel via de grote lijnen van hub naar hub." Voor wat betreft de kritische opmerking van Statenlid Van den Berge is Van der Maas duidelijk. "We gaan de komende maanden inzetten op meer communicatie naar de burger zelf. Welk nieuw product gaat er ontstaan. Dus daar gaan we na het zomerreces mee aan de slag."

Aandelen Evides

Een ingewikkeld maar belangrijk onderwerp tijdens de Statenvergadering was het losmaken van de aandelen van waterbedrijf Evides uit energiebedrijf PZEM. Dit is een maatregel die de financiële positie van de Zeeuwse overheden (gemeenten en provincie) moet verbeteren en maakt deel uit van Wind in de Zeilen, het compensatiepakket voor de marinierskazerne. De losgemaakte, 'ontvlechte' in jargon, aandelen Evides komen in een overheids-BV en moeten jaarlijks 15 miljoen aan dividend opbrengen.

De SGP kwam met een amendement om een verbetering aan te brengen. Fractievoorzitter Wim Kok wil het dividendbeleid aanscherpen en het mogelijk maken dat aandeelhouders ook tussentijds geld uitgekeerd kunnen krijgen. Uiteindelijk stemde een meerderheid zowel voor het concept vervoersplan en de ontvlechting van Evides. Het amendement van de SGP werd met algemene stemmen aangenomen. In het najaar hoopt het provinciebestuur met een plan van aanpak te komen voor wat betreft het nieuwe vervoersplan.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren